Bệnh viện đa khoa huyện tổ chức Hội Thi: “ Điều Dưỡng- Hộ Sinh Giỏi, Thanh Lịch”
Cập nhật lúc: 10:10 AM ngày 16/04/2013
Trong 2 ngày 12,13/4/2013, Bệnh viện Đa khoa huyện đã tổ chức Hội thi “điều dưỡng- hộ sinh giỏi, thanh lịch” năm 2013.
Hội thi đã thu hút 40 thí s