Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
Cập nhật lúc: 03:59 PM ngày 17/05/2013
Cùng với các tổ chức đảng trong cả nước, Đảng bộ huyện Đông Sơn đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Phát biểu khai mạc tại hội nghị báo cáo kết quả một năm triển khai thực hiện NQ TW 4 (khoá XI) của huyện đ/c Nguyễn Văn Phát-tỉnh uỷ viên, BT huyện uỷ nhấn mạnh: “Qua một năm tiến hành, việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bước đầu tạo sự chuyển biến quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Việc đánh giá tình hình một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI trên địa bàn huyện một mặt để khẳng định những kết quả đã làm được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và những việc làm tiếp theo. Trên tinh thần đó, hội nghị thảo luận để các địa phương, đặc biệt là các Đảng bộ trực thuộc có những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, phù hợp, hiệu quả, thiết thực để sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tránh làm qua loa, chiếu lệ, làm lướt góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ CB,ĐV, thực tốt công tác chính trị, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, hòan thành các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra và thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của thời kỳ mới”.

              Ngay sau khi tiếp thu Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Ban Thường vụ huyện ủy đã ban hành kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình một cách khẩn trương, cụ thể và hiệu quả, chú trọng ngay từ khâu lấy ý kiến đóng góp của tập thể và cá nhân. Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình từ Ban Thường vụ huyện ủy đến 62 tổ chức cơ sở đảng đều được thực hiện đúng quy trình, bám sát 3 vấn đề cấp bách nêu trong nghị quyết với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, tạo sự chuyển biến tích cực sau kiểm điểm. Nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm, việc quản lý, điều hành, quan hệ giữa cá nhân với tập thể, giữa tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu tập thể đã được đưa ra kiểm điểm, phân tích, đánh giá một cách nghiêm túc. Các vấn đề nổi cộm, bức xúc được thảo luận kỹ, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm và tập trung giải quyết.

Kết quả cho thấy, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đảm bảo đoàn kết, dân chủ, nghiêm túc, đúng trình tự, nội dung, yêu cầu của cấp trên. Qua kiểm điểm, giúp cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ đảng viên thấy được những ưu điểm để phát huy, nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế để đề ra các giải pháp khắc phục phù hợp, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tạo sự chuyển biến trong công tác cán bộ và nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tự giác, gương mẫu của người đứng đầu, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp.
Sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và mọi CB,ĐV đối với công tác xây dựng Đảng được nâng lên rõ rệt; tinh thần đoàn kết, thống nhất được củng cố; dân chủ được mở rộng; các nhân tố tích cực được phát huy; các hành vi tiêu cực được cảnh báo, răn đe và phòng ngừa; những CB,ĐV vi phạm kỷ luật được xử lý nghiêm túc, góp phần ngăn chặn những biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, củng cố niềm tin của CB,ĐV và nhân dân đối với Đảng. Đảng bộ huyện đã ban hành 6 văn bản để tập trung chỉ đạo sửa chữa, khắc phục khuyết điểm; Cấp uỷ đảng và thủ trưởng các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị đã ban hành 148 văn bản để khắc phục sửa chữa khuyết điểm về các lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý tài chính và thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản.
Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đã đánh giá khách quan những mặt đã làm được, chỉ rõ những tồn tại hạn chế, nguyên nhân của hạn chế, nghiêm túc rút kinh nghiệm và bàn biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác, đồng thời bám sát yêu cầu nhiệm vụ và kế hoạch sửa chữa, khắc phục nâng cao chuẩn mực trong đạo đức lối sống, tích cực đưa tinh thần Nghị quyết TW 4 khoá XI vào thực tiễn./.
 
                                                                     Thu Hương

  

 


  Chia sẻ:
Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

Ý kiến phản hồi
Gửi ý kiến
Họ tên(*)  Điện thoại
Email
Tiêu đề(*) 
Nội dung(*) 

Video Clip

Hình ảnh về Đông Sơn

 • hinh11
 • hinh16
 • hinh15
 • hinh14
 • hinh13
 • hinh13
 • hinh12
 • hinh11
 • hinh10
 • hinh8
 • hinh7
 • hinh6
 • hinh5
 • hinh4
 • hinh3
 • hinh2
 • đại hội đảng
 • hinh35
 • hinh33
 • hinh12
 • hinh10
 • hinh 9
 • hinh7
 • hinh5
 • hinh3
 • hinh4
 • hinh2
 • 80 nam
 • 80 nawm
 • nha bia tuong niem2
 • nha bia tuong niem
 • băng chứng nhan khu di tích lịch sử
 • anh
 • Bác Hồ về Thăm Rừng Thông
 • Đ/c Bùi Đức Châu tăng qua huyện kết nghĩa Thăng Bình Quảng Nam
 • Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3