Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7, khóa XI, quán triệt, triển khai Quy định 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 25-NQ/TW của
Cập nhật lúc: 02:11 PM ngày 13/06/2013
Sáng 11/6, Huyện uỷ Đông Sơn đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị TW 7, khóa XI; quán triệt, triển khai Quy định 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH TW đảng khoá X.
Đồng chí Nguyễn Văn Phát-tỉnh ủy viên, Bí thư huỵện ủy phát biểu khai mạc và thông tin những nội dung, kết quả quan trọng của Hội nghị TW 7 khoá XI như: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Thảo luận, tiếp thu ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Bầu bổ sung Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng; và một số vấn đề quan trọng khác.
Cũng tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt đầy đủ các nội dung của quy định 181 của Bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên gồm có 5 chương và 36 điều trong đó quy định nội dung vi phạm và hình thức xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Quyết định, Quy chế, Kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, Nghị quyết, Quy định của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị mà đảng viên là thành viên...
Đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” và Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.Theo báo cáo, qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, trên địa bàn huyện đã triển khai và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tới toàn thể công nhân viên chức, lao động trong toàn huyện. Các cấp uỷ đảng, chính quyền và tổ chức Công đoàn đã chăm lo đến công tác phát triển Đảng viên và nâng cao chất lượng đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới. Trong 5 năm toàn huyện đã thành lập được 5 tổ chức cơ sở Đảng, giới thiệu 39 đoàn viên ưu tú là cán bộ, công nhân ở các doanh nghiệp được đứng vào hang ngũ của đảng; mở được 15 lớp đào tạo nghề cho 1.650 lao động… Đối với thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, qua triển khai, trên địa bàn huyện đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để thanh niên phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng thông qua các cuộc vận động đạt kết quả tốt, tác động tích cực về nhận thức và hành động trong công việc và đời sống của thanh niên. Trong 5 năm đã tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho 7.500 đoàn viên thanh niên, phối hợp với phòng LĐTB&XH tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động cho gần 6.800 ĐVTN. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, học tập Nghị quyết, thi tìm hiểu, diễn đàn… giúp đoàn viên nâng cao ý thức rèn luyện phấn đấu trở thành Đảng viên, phát huy vai trò trách nhiệm của tổ chức cơ sở đoàn và đoàn viên trong công tác xây dựng Đảng.
Nhân dịp này, thừa uỷ quyền Đ/c Lê Thanh Hải-Trưởng ban tổ chức huyện uỷ đã công bố quyết định của Ban thường vụ tỉnh uỷ về việc khen thưởng cho đảng bộ xã Đông Văn đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở./.

Thu Hương 


  Chia sẻ:
Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

Ý kiến phản hồi
Gửi ý kiến
Họ tên(*)  Điện thoại
Email
Tiêu đề(*) 
Nội dung(*) 

Video Clip

Hình ảnh về Đông Sơn

 • hinh11
 • hinh16
 • hinh15
 • hinh14
 • hinh13
 • hinh13
 • hinh12
 • hinh11
 • hinh10
 • hinh8
 • hinh7
 • hinh6
 • hinh5
 • hinh4
 • hinh3
 • hinh2
 • đại hội đảng
 • hinh35
 • hinh33
 • hinh12
 • hinh10
 • hinh 9
 • hinh7
 • hinh5
 • hinh3
 • hinh4
 • hinh2
 • 80 nam
 • 80 nawm
 • nha bia tuong niem2
 • nha bia tuong niem
 • băng chứng nhan khu di tích lịch sử
 • anh
 • Bác Hồ về Thăm Rừng Thông
 • Đ/c Bùi Đức Châu tăng qua huyện kết nghĩa Thăng Bình Quảng Nam
 • Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3