Truy cập

Hôm nay:
806
Hôm qua:
977
Tuần này:
1783
Tháng này:
2845
Tất cả:
2756961

Lịch làm việc của UBND Huyện/Thị

Thứ/NgàyThời gianNội dungĐịa điểmLãnh đạo
Thứ hai
12/7/2021
8h00Chủ tịch UBND huyện làm việc với Ban QLDA Thăng Long về việc khắc phục hệ thống giao thông, thủy lợi bị ảnh hưởng do quá trình thi công đường cao tốc HT Tầng 2 Chủ tịch UBND, các phòng ban, đơn vị có liên quan, Ban QLDA Thăng Long, Chủ tịch các xã có liên quan
14h00Họp Trực UBND huyện HT tầng 2 Trực UBND
14h00Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm khối ngành kinh tế TT Hội nghị Chủ tịch, PCT Kinh tế
Thứ ba
13/7/2021
7h30 Chủ tịch UBND huyện dự họp BCH Đảng bộ tỉnh (cả ngày) .Tại Tỉnh ủy
14h00Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm khối ngành tham mưu tổng hợp TT Hội nghị PCT Kinh tế
Thứ tư
14/7/2021
7h30Làm việc với đoàn giám sát của UBKT Tỉnh ủy HT Tầng 2 Thường trực Huyện ủy
14h00Giao ban Ban Đại diện NHCS huyện HT NHCS Phó CT UBND huyện (V.xã), Thành viên HĐQT
14h00Họp Thường trực Huyện ủy HT HU TT Huyện ủy, VP
Thứ năm
15/7/2021
7h30 Họp giao ban tiến độ xây dựng trường chuẩn QG và tiến độ làm nhà ở cho người có công HT Tầng 2 Chủ tịch, PCT Văn xã
14h00PCT Văn xã nghe dự thảo Kế hoạch xây dựng ch nh quyền điện t , công dân điện t HT Tầng 2 P.Chủ tịch Văn xã
Thứ sáu
16/7/2021
7h30 Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện dự Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh (16-17/7/2021Tại 25B B thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện
8h00PCT Văn xã nghe dự thảo kế hoạch triển khai dụng phần mềm “Quản lý hồ sơ cán bộ CCVC trên địa bàn huyện” HT Tầng 2 PCT Văn xã
14h00Lãnh đạo huyện đi kiểm tra tình hình sản xuất vụ mùa và phòng chống lụt bão tại cơ sở (NN)Tại cơ sở PCT Kinh tế
Thứ bảy
17/7/2021
8h00 Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra công tác GPMB, thực hiện các dự án XDCB Tại cơ sở Chủ tịch UBND huyện, BQLDA
14h00Lãnh đạo huyện, các phòng chuyên môn đi kiểm tra các công tác phòng, chống dịch COVID – 19, dịch gia súc, gia cầm và Xây dựng NTM Kiểu mẫu tại các xã, TT Tại cơ sở Chủ tịch, phó Chủ tịch
Chủ nhật
18/7/2021
8h00Ban QLDA đi GPMB các dự án Tại cơ sở Ban QLDA
14h00 Lãnh đạo huyện, các phòng chuyên môn đi kiểm tra các công tác phòng, chống dịch COVID – 19, dịch gia súc, gia cầm và Xây dựng NTM Kiểu mẫu tại các xã, TT Tại cơ sở Chủ tịch, phó Chủ tịch

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?