HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Thông tin quy hoạch

Quyết Định

Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu tái định cư và khai thác quỹ đất Đồng Vọn , thôn 3 xã Đông Minh, huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa. Phục vụ GPMB đường bộ cao tôc Bắc - Nam ( ...
Xem thêm

Quyết Định

Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu tái định cư và khai thác quỹ đất Đồng Ri , thôn Ngọc tịch, xã Đông Thanh , huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, phục vụ GPMB đường bộ cao tốc ...
Xem thêm

Quyết Định

Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu tái định cư và khai thác quỹ đất Đồng Ngổ thôn Kim Bôi, xã Đông Thanh , huyện Đông Sơn , tỉnh Thanh Hóa phục vụ GPMB đường bộ cao tốc ...
Xem thêm

Quyết Định

Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu tái định cư và khai thác quỹ đất Đồng Rong, thôn Ngọc Tích, xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa , phục vụ GPMB đường bộ cao tốc ...
Xem thêm