Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
830
Hôm qua:
2711
Tuần này:
3541
Tháng này:
24241
Tất cả:
1261680

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp quận, huyện
STTTên thủ tụcMức độ
1Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất, sáp nhập.2
2Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia, tách.2
3Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi.2
4Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã.2
5Đăng ký thay đổi số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, Danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã.2
6Đăng ký đổi tên hợp tác xã.2
7Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã từ tỉnh khác.2
8Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã đến nơi khác trong phạm vi tỉnh.2
9Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã.2
10Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã.2
11Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.2
12Cấp Giấy xác nhận tạm dừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh.2
13Cấp Giấy xác nhận tạm dừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh.2
14Chấm dứt hoạt động kinh doanh đối với hộ kinh doanh.1
15Cấp Giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh.2
16Đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh.2
17Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình cơ khí, luyện kim.1
18Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoảng sản.1
19Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình Dầu khí (bao gồm cả xăng dầu và khí dầu hoá lỏng)1
20Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác.1
21Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình Hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp.1
22Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình Điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo.1
23Phê duyệt Nội quy chợ của các chợ loại 2 và 3.1
24Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu.2
25Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công cho tổ chức, cá nhân (mục đích kinh doanh).2
26Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công cho tổ chức, cá nhân thuộc làng nghề (mục đích kinh doanh).2
27Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) thuốc lá1
28Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) thuốc lá1
29Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) thuốc lá2
30Cấp bù thuỷ lợi phí không thuộc hệ thống thuỷ nông.2