Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
268
Hôm qua:
796
Tuần này:
6501
Tháng này:
20114
Tất cả:
1443571

Thủ tục hành chính

Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia, tách.
 Trình tự thực hiện
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.
Tổ chức chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ.
a. Địa điểm:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.
b. Thời gian:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định) .
c. Trình tự:
 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
 - Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ và viết Phiếu hẹn trả kết quả.
 - Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không đúng quy định thì viết Phiếu hướng dẫn để  tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3. Xử lý hồ sơ.
 - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ sang Phòng Tài chính - Kế hoạch.
 - Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra, xử lý hồ sơ theo quy định của pháp luật hiện hành.
Bước 4. Trả kết quả.
a. Địa điểm:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.
b. Thời gian:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày nghi lễ, tết theo quy định).
c. Trình tự:
Đại diện tổ chức trình Phiếu hẹn, nộp lệ phí và nhận kết quả.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.
Thành phần, số lượng hồ sơ
1. Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã (01 bản chính, có mẫu).
2. Điều lệ hợp tác xã (1 bản chính).
3. Số lượng xã viên, danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã (01 bản chính, có mẫu).
4. Biên bản đã thông qua tại hội nghị thành lập hợp tác xã (1 bản chính).
5. Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc chia, tách hợp tác xã; phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chia, tách đã thảo luận với các chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã (01 bản chính).
Thời hạn giải quyết
Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức
Cơ quan thực hiện
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.
Lệ phí
Lê phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 100.000đ/giấy.
Tên mẫu đơn tờ khai
Yêu cầu thực hiện
1. Hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định;
2. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm;
3. Tên của hợp tác xã được đặt theo quy định;
4. Có vốn điều lệ;
5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.
6. Các hợp tác xã có chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc doanh nghiệp trực thuộc khi chia, tách phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tiếp tục hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp.
Kết quả thực hiện
Giấy chứng nhận.
Căn cứ pháp lý
Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
 - Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh hợp tác xã;
 - Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về  Đăng ký kinh doanh hợp tác xã.
 - Thông tư liên tịch số 07/2001/TTLT/BKH-TCTK ngày 01/11/2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thống kê hướng dẫn ngành nghề kinh doanh sử dụng trong đăng ký kinh doanh;
 - Quyết định số 2429 /2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh Thanh Hoá quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh;
 - Quyết định 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;
- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thựchiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.