Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
185
Hôm qua:
1203
Tuần này:
2263
Tháng này:
28206
Tất cả:
1115638

Thủ tục hành chính

Cấp đổi, gia hạn Giấy phép kinh doanh Karaoke. Số seri trên CSDLQG: T-THA-102291-TT

Lĩnh vực

Văn hóa quần chúng, văn hoá dân tộc và tuyên truyền cổ động

Tên thủ tục hành chính:

Cấp đổi, gia hạn Giấy phép kinh doanh Karaoke.

Số seri trên CSDLQG: T-THA-102291-TT

Sửa đổi lần thứ :

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đẩy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

a. Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.

b. Thời gian tiếp nhận:

Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày lễ, Tết).

c. Trình tự tiếp nhận:

    Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nếu:

 - Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy biên nhận và Phiếu hẹn giao cho người nộp.

 - Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn chỉnh theo quy định.

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

 -  Sau khi nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Phòng Văn hóa Thông tin đi kiểm tra thực tế tại cơ sở đề nghị cấp đổi, gia hạn Giấy phép kinh doanh Karaoke, kiểm tra các điều kiện kinh doanh của cơ sở, lập kết quả thẩm định cơ sở dịch vụ Karaoke và yêu cầu chủ hộ, đại diện tổ chức kinh doanh ký tên.

 -  Qua kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu và điều kiện, nếu cơ sở kinh doanh không đáp ứng các điều kiện kinh doanh, Phòng Văn hóa Thông tin sẽ thông báo ngay cho tổ chức hoặc cá nhân.

 -  Nếu cơ sở đảm bảo các điều kiện kinh doanh và hồ sơ của tổ chức hoặc cá nhân hợp lệ thì Phòng Văn hóa Thông tin trình Chủ tịch UBND huyện ký xác nhận kết quả thẩm định. Sau đó nộp hồ sơ của tổ chức, cá nhân kèm kết quả thẩm định đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Thanh Hóa.

 -  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận hồ sơ, cấp đổi, gia hạn giấy phép kinh doanh.

 -  Đến hẹn, Phòng Văn hóa Thông tin đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bước 4. Trả kết quả:

a. Địa điểm trả:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.

c. Thời gian trả:

Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày lễ, Tết).

c. Trình tự trả:

Cá nhân, tổ chức trình Phiếu hẹn, nhận Giấy phép kinh doanh.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.

3. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp đổi, gia hạn Giấy phép kinh doanh karaoke: 01 bản chính, không mẫu.

2. Văn bản đồng ý của các hộ liền kề hoặc văn bản xác định hộ liền kề không có ý kiến có xác nhận của Tổ trưởng Tổ dân phố hoặc cấp tương đương được UBND cấp xã xác nhận: 01 bản chính, không mẫu.

3. Giấy phép kinh doanh karaoke đã được cấp trước đó: bản gốc.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Phòng Văn hoá và Thông tin, UBND cấp huyện: 10 ngày và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 10 ngày).

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND huyện, thị xã, thành phố.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

                                                                          Tổ chức                                      

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng;

 - Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ  ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

 - Thông tư số 69/2006/TT-BVHTT ngày 28/8/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện một số quy định về kinh doanh Karaoke, vũ trường, trò chơi điện tử, quy định tại quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định 11/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

 - Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 31/7/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc quy hoạch dịch vụ nhà hàng Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2007 – 2020;

 - Hướng dẫn số 899/HD-SVHTT-QLVH, ngày 10/9/2007 của Sở Văn hóa - Thông tin về việc thực hiện quy hoạch dịch vụ nhà hàng Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2007 – 2020.

 

CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH

Không

  
File đính kèm:T-THA-102291-TT.doc(45568kb)