Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
44
Hôm qua:
1085
Tuần này:
1756
Tháng này:
14514
Tất cả:
1410319

Thủ tục hành chính

Thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng đơn giản cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.
 

Lĩnh vực

Lâm nghiệp

Tên thủ tục hành chính:

Thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng đơn giản cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

Sửa đổi lần thứ :

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:

Cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư có yêu cầu thẩm định và phê duyệt phương án chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

a. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện.

b. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, Tết).

c. Trình tự tiếp nhận hồ sơ:

     Khi nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần và tính hợp lệ của hồ sơ:

 -  Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận và giấy hẹn cho người nộp.

 -  Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

      Phòng Nông nghiệp và PTNT - UBND huyện thẩm định nội dung hồ sơ và phương án, trình UBND huyện ra quyết định.

Bước 4. Trả kết quả:

a. Địa điểm trả: 

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện theo thời gian ghi trên phiếu.

b. Thời gian trả:

Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, Tết).

c. Trình tự trả:

Cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư mang Phiếu hẹn đến nhận Quyết định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp quả  tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện.

3. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 -  Văn bản đề nghị của các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng: 01 bản chính;

 -  Phương án điều chế rừng: 01 bản chính.

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:  Không quy định cụ thể.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và PTNT - UBND huyện.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Không.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.                                                          

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.            

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:  Không.  

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 -  Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11;

 -  Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng.

 

CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH

Không

 

 

File đính kèm:Thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng đơn giản cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư..doc(43008kb)