Truy cập

Hôm nay:
231
Hôm qua:
1456
Tuần này:
6543
Tháng này:
34566
Tất cả:
2430807

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
1Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)2.002165.000.00.00.H56Lĩnh vực: Bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính 2
2Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích1.008838.000.00.00.H56Lĩnh vực: Khoa học công nghệ và Môi trường liên quan tới tiếp cận nguồn gen2
3Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19. 1.008364. 000.00.00.H56Lĩnh vực: Việc làm2
4Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. 1.008363. 000.00.00.H56Lĩnh vực: Việc làm2
5Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19. 1.008362. 000.00.00.H56Lĩnh vực: Việc làm2
6Thủ tục xét tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"1.002862.000.00.00.H56Lĩnh vực: Khen thưởng của Bộ Quốc phòng2
7Thủ tục xét truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"2.001190.000.00.00.H56Lĩnh vực: Khen thưởng của Bộ Quốc phòng2
8Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa1.008004.000.00.00.H56Lĩnh vực: Trồng trọt2
9Đăng ký khai thác nước dưới đất (TTHC cấp huyện)1.001662.000.00.00.H56Lĩnh vực: Tài nguyên nước 2
10Xét, công nhận thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới1.007200 Lĩnh vực: Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn2
11Đăng ký thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới1.007194 Lĩnh vực: Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn2
12Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập2.001790.000.00.00.H56Lĩnh vực: Phòng, chống tham nhũng 2
13Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã1.005460.000.00.00.H56Lĩnh vực: Giải quyết tố cáo2
14Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em2.001944.000.00.00.H56Lĩnh vực: Trẻ em 2
15Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em1.004941.000.00.00.H56Lĩnh vực: Trẻ em 2
16Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt2.001947.000.00.00.H56Lĩnh vực: Trẻ em 2
17Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em1.004944.000.00.00.H56Lĩnh vực: Trẻ em 2
18Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em1.004946.000.00.00.H56Lĩnh vực: Trẻ em 2
19Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ.1.002192.000.00.00.H56Lĩnh vực: Dân số - Kế hoạch hóa gia đình2
20Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số theo nghị định 39/2015/NĐ_CP2.001088.000.00.00.H56Lĩnh vực: Dân số - Kế hoạch hóa gia đình2
21Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến2.000305.000.00.00.H56Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng2
22Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất2.000337.000.00.00.H56Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng2
23Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề2.000346.000.00.00.H56Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng2
24Thủ tục công nhận Danh hiệu Công dân kiểu mẫu thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp xã, tỉnh Thanh Hóa1.007069Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng2
25Thủ tục công nhận Danh hiệu Gia đình kiểu mẫu.1.007067Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng2

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?