Truy cập

Hôm nay:
922
Hôm qua:
977
Tuần này:
1899
Tháng này:
2961
Tất cả:
2757077

Hội CCB huyện tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 25, Nghị quyết số 01 của BCH Hội CCB tỉnh và sơ kết công tác hội 9 tháng đầu năm 2020 .

Ngày 03/10/2020 06:41:21

Sáng ngày 30/9/2020, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện NQ ĐH Đảng bộ huyện khóa 25, Nghị quyết số 01 của Ban chấp hành (BCH) Hội CCB tỉnh và sơ kết công tác hội 9 tháng đầu năm 2020.

 

Tại hội nghị, Ban thường vụ Hội CCB huyện đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25; Nghị quyết 05 của Trung ương hội CCB Việt Nam và Nghị quyết số 01 của Tỉnh hội Thanh Hóa về “Xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”; Triển khai rà soát quy hoạch, kiện toàn cán bộ hội theo Công văn số 702/CV, ngày 28/08/2020 của Hội CCB Tỉnh.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, các cấp hội CCB trong huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên và nhân dân gương mẫu thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, thực hiện tốt pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở. .. Hội đã tích cực vận động 27 Doanh nghiệp, 5 hợp tác xã, 146 trang trại, gia trại do CCB làm chủ tích cực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh theo quy trình sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đạt hiệu quả kinh tế cao. Đến nay số dư nợ tại Ngân hàng CSXH là  21,3 tỷ đồng, cho 658 lượt hộ hội viên CCB vay phát triển kinh tế gia đình. Cũng trong 9 tháng đầu năm, hội đã vận động cán bộ hội viên ủng hộ trên 120 triệu đồng phòng chống dịch bệnh covid-19; Vận động hội viên hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng tường rào mẫu…  góp phần cùng toàn huyện làm được 9,5km đường giao thông nông thôn; xây dựng 18,5 km tường rào mẫu. Hội Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện chương trình phối hợp với công an “ Hội CCB tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn” và nhận quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng lầm lỗi, hoàn lương hòa nhập cộng đồng; tình hình ANTT, ATGT trên địa bàn huyện bảo đảm ổn định không có vụ việc nghiêm trọng xảy ra...

Phát huy kết quả đạt được, Hội Cựu chiến binh huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu”; Tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở hội tập trung tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới…. góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.

 

                                       Tin, ảnh:  Thanh Nhàn

             

Hội CCB huyện tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 25, Nghị quyết số 01 của BCH Hội CCB tỉnh và sơ kết công tác hội 9 tháng đầu năm 2020 .

Đăng lúc: 03/10/2020 06:41:21 (GMT+7)

Sáng ngày 30/9/2020, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện NQ ĐH Đảng bộ huyện khóa 25, Nghị quyết số 01 của Ban chấp hành (BCH) Hội CCB tỉnh và sơ kết công tác hội 9 tháng đầu năm 2020.

 

Tại hội nghị, Ban thường vụ Hội CCB huyện đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25; Nghị quyết 05 của Trung ương hội CCB Việt Nam và Nghị quyết số 01 của Tỉnh hội Thanh Hóa về “Xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”; Triển khai rà soát quy hoạch, kiện toàn cán bộ hội theo Công văn số 702/CV, ngày 28/08/2020 của Hội CCB Tỉnh.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, các cấp hội CCB trong huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên và nhân dân gương mẫu thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, thực hiện tốt pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở. .. Hội đã tích cực vận động 27 Doanh nghiệp, 5 hợp tác xã, 146 trang trại, gia trại do CCB làm chủ tích cực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh theo quy trình sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đạt hiệu quả kinh tế cao. Đến nay số dư nợ tại Ngân hàng CSXH là  21,3 tỷ đồng, cho 658 lượt hộ hội viên CCB vay phát triển kinh tế gia đình. Cũng trong 9 tháng đầu năm, hội đã vận động cán bộ hội viên ủng hộ trên 120 triệu đồng phòng chống dịch bệnh covid-19; Vận động hội viên hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng tường rào mẫu…  góp phần cùng toàn huyện làm được 9,5km đường giao thông nông thôn; xây dựng 18,5 km tường rào mẫu. Hội Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện chương trình phối hợp với công an “ Hội CCB tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn” và nhận quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng lầm lỗi, hoàn lương hòa nhập cộng đồng; tình hình ANTT, ATGT trên địa bàn huyện bảo đảm ổn định không có vụ việc nghiêm trọng xảy ra...

Phát huy kết quả đạt được, Hội Cựu chiến binh huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu”; Tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở hội tập trung tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới…. góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.

 

                                       Tin, ảnh:  Thanh Nhàn

             

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?