Truy cập

Hôm nay:
779
Hôm qua:
2092
Tuần này:
2871
Tháng này:
51392
Tất cả:
1968365

Huyện Đông Sơn khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3 năm 2019

Ngày 25/08/2019 22:14:43

Sáng ngày 21/8/2019, tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện, Hội đồng giáo dục QP-AN huyện Đông Sơn đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3 (khóa 132) năm 2019 cho hơn 70 đồng chí là trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, các cơ quan, đơn vị tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn.

Trong thời gian 12 ngày, các học viên sẽ được giảng viên trường quân sự tỉnh truyền đạt các chuyên đề, như: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc phòng; Chiến lược quốc phòng, an ninh một số nước liên quan đến quốc phòng, an ninh Việt Nam; Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn và vũ khí công nghệ cao… Ngoài ra học viên còn được học và thực hành bắn súng. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận.

                                      Toàn cảnh lễ khai giảng lớp bồi dưỡng

Thông qua lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, vừa “hồng” vừa “chuyên”, có ý thức, trách nhiệm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

 

 

Minh Ánh

TT BDCT huyện Đông Sơn

 

  

Huyện Đông Sơn khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3 năm 2019

Đăng lúc: 25/08/2019 22:14:43 (GMT+7)

Sáng ngày 21/8/2019, tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện, Hội đồng giáo dục QP-AN huyện Đông Sơn đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3 (khóa 132) năm 2019 cho hơn 70 đồng chí là trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, các cơ quan, đơn vị tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn.

Trong thời gian 12 ngày, các học viên sẽ được giảng viên trường quân sự tỉnh truyền đạt các chuyên đề, như: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc phòng; Chiến lược quốc phòng, an ninh một số nước liên quan đến quốc phòng, an ninh Việt Nam; Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn và vũ khí công nghệ cao… Ngoài ra học viên còn được học và thực hành bắn súng. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận.

                                      Toàn cảnh lễ khai giảng lớp bồi dưỡng

Thông qua lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, vừa “hồng” vừa “chuyên”, có ý thức, trách nhiệm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

 

 

Minh Ánh

TT BDCT huyện Đông Sơn

 

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?