Truy cập

Hôm nay:
1242
Hôm qua:
977
Tuần này:
2219
Tháng này:
3281
Tất cả:
2757397

BAN ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI (NHCSXH) HUYỆN TỔ CHỨC PHIÊN HỌP QUÝ II- SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Ngày 21/07/2021 11:08:51

Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện vừa tổ chức phiên họp quý II- sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hồng Quang- Ủy viên Ban thường vụ- Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH huyện khai mạc và chủ trì phiên họp.

                

                                                                      

06 tháng đầu năm 2021, dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song Ban đại diện NHCSXH huyện đa bám sát Nghị quyết của ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện để điều hành, thực hiện hoạt thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, tổng nguồn vốn đạt 240.688 triệu đồng, tăng 8.023 triệu đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ đến 30/6/2021 đạt 239.851 triệu đồng, đạt 99% kế hoạch, tăng 7.700 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 3,3% so với đầu năm. Hiện có 6.328 khách hàng còn dư nợ. Dư nợ bình quân 37,9 triệu đồng/hộ với 11 chương trình cho vay.

Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh đến 30/6/2021 là 132 triệu đồng, chiếm 0,055% tổng dư nợ. 6 tháng đầu năm, phòng giao dịch NHCS xã hội tiếp tục duy trì hoạt động tốt tại 14 điểm giao dịch/14 xã, thị trấn. Công tác giao ban ịnh kỳ giữa NHCSXH huyện với các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện và cấp xã luôn được quan tâm và thực hiện kịp thời, đúng quy định…  Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp đỡ cho nhiều hộ gia đình có vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm mới cho lao động… góp phần cải thiện, ổn định nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân,xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Trong 6 tháng cuối năm 2021, Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, phát huy tốt hiệu quả các nguồn vốn cho vay; tăng cường công tác kiểm tra giám sát; tiếp tục tranh thủ nguồn vốn cân đối từ Trung ương và ngân sách địa phương để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Quang- Ủy viên Ban thường vụ- Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH huyện giao Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho hộ vay về chính sách tín dụng ưu đãi; triển khai tốt chủ trương, chính sách tín dụng mới trên địa bàn … góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2021.

 

Thực hiện: Thanh Nhàn- Đình Nghiêm 

BAN ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI (NHCSXH) HUYỆN TỔ CHỨC PHIÊN HỌP QUÝ II- SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Đăng lúc: 21/07/2021 11:08:51 (GMT+7)

Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện vừa tổ chức phiên họp quý II- sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hồng Quang- Ủy viên Ban thường vụ- Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH huyện khai mạc và chủ trì phiên họp.

                

                                                                      

06 tháng đầu năm 2021, dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song Ban đại diện NHCSXH huyện đa bám sát Nghị quyết của ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện để điều hành, thực hiện hoạt thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, tổng nguồn vốn đạt 240.688 triệu đồng, tăng 8.023 triệu đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ đến 30/6/2021 đạt 239.851 triệu đồng, đạt 99% kế hoạch, tăng 7.700 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 3,3% so với đầu năm. Hiện có 6.328 khách hàng còn dư nợ. Dư nợ bình quân 37,9 triệu đồng/hộ với 11 chương trình cho vay.

Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh đến 30/6/2021 là 132 triệu đồng, chiếm 0,055% tổng dư nợ. 6 tháng đầu năm, phòng giao dịch NHCS xã hội tiếp tục duy trì hoạt động tốt tại 14 điểm giao dịch/14 xã, thị trấn. Công tác giao ban ịnh kỳ giữa NHCSXH huyện với các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện và cấp xã luôn được quan tâm và thực hiện kịp thời, đúng quy định…  Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp đỡ cho nhiều hộ gia đình có vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm mới cho lao động… góp phần cải thiện, ổn định nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân,xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Trong 6 tháng cuối năm 2021, Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, phát huy tốt hiệu quả các nguồn vốn cho vay; tăng cường công tác kiểm tra giám sát; tiếp tục tranh thủ nguồn vốn cân đối từ Trung ương và ngân sách địa phương để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Quang- Ủy viên Ban thường vụ- Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH huyện giao Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho hộ vay về chính sách tín dụng ưu đãi; triển khai tốt chủ trương, chính sách tín dụng mới trên địa bàn … góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2021.

 

Thực hiện: Thanh Nhàn- Đình Nghiêm 

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?