Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
887
Hôm qua:
588
Tuần này:
887
Tháng này:
27200
Tất cả:
916329

Ban Dân vận Huyện ủy sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2017.

Ngày 17/08/2017 22:31:13

Chiều 26/7, Ban Dân vận Huyện ủy Đông Sơn đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2017. Đồng chí Phạm Thị Nhung-Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban dân vận huyện ủy chủ trì hội nghị

6 tháng đầu năm, hệ thống dân vận trong huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo các thành viên khối dân vận nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh từ cơ sở, tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ các chủ trương, chính sách, cơ chế của huyện trong phát triển kinh tế - xã hội. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động nắm tình hình hoạt động tôn giáo; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hệ thống dân vận phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác vận động quần chúng, tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thành công Đại hội Cựu chiến binh và Đại hội đoàn thanh niên cấp huyện. Các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “dân vận khéo” phát huy khả năng sáng tạo và sức mạnh đoàn kết toàn dân. Qua đó, tình hình cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện ổn định, an ninh chính trị, trật tự được đảm bảo. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, nhân dân đồng tình ủng hộ. Trong xây dựng nông thôn mới, MTTQ và các đoàn thể đã tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp xây dựng mới, chỉnh trang và cải tạo giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, nhà văn hóa, trường học; vận động nhân dân thu gom xử lý rác thải, 15/15 xã thu gom rác thải tập trung, 18.173 hộ, 34 dloanh nghiệp và hộ kinh doanh ký cam kết tham gia bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, 141 thôn tham gia dọn VSMT. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua, cuộc vận động của MTTQ, các đoàn thể chín trị-xã hội, từ đó xuất hiện nhiều mô hình, phong trào, việc làm điển hình, có sức lan tỏa như: mô hình cánh đồng mẫu lớn tại xã Đông Khê, Đông Ninh, Đông Tiến, Đông Thanh; phong trào nông dân với bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp của Hội nông dân huyện; mô hình hội cựu chiến binh nhận quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng lầm lỗi hoàn lương hòa nhập cộng đồng….

Thảo luận tại hội nghị, các ý kiến đã chia sẻ kinh nghiệm, làm rõ thêm những kết quả công tác dân vận của địa phương mình và tập trung vào một số giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế nhằm nâng cao chất lượng họat động công tác dân vận trong thời gian tới.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, Ban Dân vận Huyện ủy Đông Sơn sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; tham mưu cho Thường trực cấp ủy theo dõi, chỉ đạo hoạt động của MTTQ, các đoàn thể theo tinh thần Nghị quyết 02 và quyết định 217,218; phối hợp với Ban tổ chức huyện ủy tham gia chỉ đạo Đại hội Công đoàn cấp huyện nhiệm kỳ 2017-2020; tiếp tục tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết 05-NQ/HU gắn với chỉ đạo Đại hội chi bộ, bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2017-2020 nhằm đảm bảo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong bầu chọn người đủ tư cách, đạo đức phẩm chất, có ý thức trách nhiệm, có tâm huyến điều hành thực hiện nhiệm vụ; MTTQ, các đoàn thể và hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường củng cố, phát huy vai trò trong việc giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền….

Thu Hương-Mạnh Cường

Ban Dân vận Huyện ủy sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2017.

Đăng lúc: 17/08/2017 22:31:13 (GMT+7)

Chiều 26/7, Ban Dân vận Huyện ủy Đông Sơn đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2017. Đồng chí Phạm Thị Nhung-Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban dân vận huyện ủy chủ trì hội nghị

6 tháng đầu năm, hệ thống dân vận trong huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo các thành viên khối dân vận nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh từ cơ sở, tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ các chủ trương, chính sách, cơ chế của huyện trong phát triển kinh tế - xã hội. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động nắm tình hình hoạt động tôn giáo; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hệ thống dân vận phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác vận động quần chúng, tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thành công Đại hội Cựu chiến binh và Đại hội đoàn thanh niên cấp huyện. Các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “dân vận khéo” phát huy khả năng sáng tạo và sức mạnh đoàn kết toàn dân. Qua đó, tình hình cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện ổn định, an ninh chính trị, trật tự được đảm bảo. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, nhân dân đồng tình ủng hộ. Trong xây dựng nông thôn mới, MTTQ và các đoàn thể đã tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp xây dựng mới, chỉnh trang và cải tạo giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, nhà văn hóa, trường học; vận động nhân dân thu gom xử lý rác thải, 15/15 xã thu gom rác thải tập trung, 18.173 hộ, 34 dloanh nghiệp và hộ kinh doanh ký cam kết tham gia bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, 141 thôn tham gia dọn VSMT. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua, cuộc vận động của MTTQ, các đoàn thể chín trị-xã hội, từ đó xuất hiện nhiều mô hình, phong trào, việc làm điển hình, có sức lan tỏa như: mô hình cánh đồng mẫu lớn tại xã Đông Khê, Đông Ninh, Đông Tiến, Đông Thanh; phong trào nông dân với bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp của Hội nông dân huyện; mô hình hội cựu chiến binh nhận quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng lầm lỗi hoàn lương hòa nhập cộng đồng….

Thảo luận tại hội nghị, các ý kiến đã chia sẻ kinh nghiệm, làm rõ thêm những kết quả công tác dân vận của địa phương mình và tập trung vào một số giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế nhằm nâng cao chất lượng họat động công tác dân vận trong thời gian tới.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, Ban Dân vận Huyện ủy Đông Sơn sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; tham mưu cho Thường trực cấp ủy theo dõi, chỉ đạo hoạt động của MTTQ, các đoàn thể theo tinh thần Nghị quyết 02 và quyết định 217,218; phối hợp với Ban tổ chức huyện ủy tham gia chỉ đạo Đại hội Công đoàn cấp huyện nhiệm kỳ 2017-2020; tiếp tục tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết 05-NQ/HU gắn với chỉ đạo Đại hội chi bộ, bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2017-2020 nhằm đảm bảo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong bầu chọn người đủ tư cách, đạo đức phẩm chất, có ý thức trách nhiệm, có tâm huyến điều hành thực hiện nhiệm vụ; MTTQ, các đoàn thể và hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường củng cố, phát huy vai trò trong việc giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền….

Thu Hương-Mạnh Cường