Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2687
Hôm qua:
1118
Tuần này:
3805
Tháng này:
25871
Tất cả:
1298647

Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo và thi đua khen thưởng năm 2018

Ngày 29/10/2018 10:28:19

Sáng ngày 25/10, huyện Đông Sơn khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về pháp luật tín ngưỡng tôn giáo và thi đua khen thưởng năm 2018. Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Phó gism đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh đã về dự

.

Tham gia lớp bồi dưỡng, 150 học viên được phổ biến, quán triệt các chuyên đề về những nội dung mới, thay đổi của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP so với các văn bản pháp luật vềtín ngưỡng, tôn giáo trước đây; Tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trong nước hiện nay và những tác động đến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội tại địa phương; Kỹ năng giao tiếp trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và ứng xử, giải quyết các vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo phát sinh ở cơ sở; Một số nội dung cơ bản tổ chức phong trào thi đua khen thưởng; Kỹ năng, nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng. Ngoài ra, lớp bồi dưỡng còn giành thời gian trao đổi, thảo luận, giải đáp những vướng mắc từ cơ sở.

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được cập nhật những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo, những thông tin và kỹ năng trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Đồng thời, lớp bồi bưỡng cũng nhằm nâng cao kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ thi đua, khen thưởng cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, địa phương, đơn vị, từ đó có giải pháp sáng tạo tổ chức thực hiện các phong trào thi đua ngày càng tốt hơn.

Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về pháp luật tín ngưỡng tôn giáo và thi đua khen thưởng năm 2018 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 25/10 đến ngày 27/10/ 2018.

Tin, ảnh: Minh Ánh

Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo và thi đua khen thưởng năm 2018

Đăng lúc: 29/10/2018 10:28:19 (GMT+7)

Sáng ngày 25/10, huyện Đông Sơn khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về pháp luật tín ngưỡng tôn giáo và thi đua khen thưởng năm 2018. Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Phó gism đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh đã về dự

.

Tham gia lớp bồi dưỡng, 150 học viên được phổ biến, quán triệt các chuyên đề về những nội dung mới, thay đổi của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP so với các văn bản pháp luật vềtín ngưỡng, tôn giáo trước đây; Tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trong nước hiện nay và những tác động đến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội tại địa phương; Kỹ năng giao tiếp trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và ứng xử, giải quyết các vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo phát sinh ở cơ sở; Một số nội dung cơ bản tổ chức phong trào thi đua khen thưởng; Kỹ năng, nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng. Ngoài ra, lớp bồi dưỡng còn giành thời gian trao đổi, thảo luận, giải đáp những vướng mắc từ cơ sở.

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được cập nhật những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo, những thông tin và kỹ năng trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Đồng thời, lớp bồi bưỡng cũng nhằm nâng cao kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ thi đua, khen thưởng cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, địa phương, đơn vị, từ đó có giải pháp sáng tạo tổ chức thực hiện các phong trào thi đua ngày càng tốt hơn.

Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về pháp luật tín ngưỡng tôn giáo và thi đua khen thưởng năm 2018 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 25/10 đến ngày 27/10/ 2018.

Tin, ảnh: Minh Ánh