Truy cập

Hôm nay:
66
Hôm qua:
1828
Tuần này:
66
Tháng này:
8052
Tất cả:
1861442

Đảng bộ huyện Đông Sơn hoàn thành đại hội chi bộ

Ngày 23/03/2020 15:01:20

Đảng bộ huyện Đông Sơn hiện có có 34 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, đến nay 100% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã hoàn thành tổ chức đại hội đảm bảo đúng tiến độ, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Các nhân sự được giới thiệu tham gia ban chấp hành đều nhận được sự tín nhiệm cao từ các đảng viên, do đó, không xảy ra tình trạng phải tổ chức bầu lại, bầu bổ sung.

 

 

Bám sát hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, Huyện ủy Đông Sơn đã chỉ đạo các xã, thị trấn cơ cấu nhân sự ban chấp hành hầu hết theo hướng kiêm nhiệm. Cách làm này vừa phát huy được năng lực của cán bộ, dồng thời nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ở cơ sở. Sau đại hội, tư tưởng của đảng viên và nhân dân đều sôi nổi, phấn khởi, đoàn kết.

Có thể nói, Đại hội chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, là dịp tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo tiền đề quan trọng cho tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp. Huyên Đông Sơn chọn Đảng bộ xã Đông Quang và Đảng bộ trường THPT Đông Sơn 1 tổ chức đại hội điểm. Sau đại hội điểm mỗi đơn vị, Huyện ủy tổ chức rút kinh nghiệm để tổ chức đại trà, phấn đấu cuối tháng 6 hoàn thành đại hội đảng bộ cơ sở, tiến tới đại hội đảng bộ huyện Đông Sơn nhiệm kỳ 2020- 2025 vào đầu tháng 8./.

Minh Ánh

  

Đảng bộ huyện Đông Sơn hoàn thành đại hội chi bộ

Đăng lúc: 23/03/2020 15:01:20 (GMT+7)

Đảng bộ huyện Đông Sơn hiện có có 34 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, đến nay 100% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã hoàn thành tổ chức đại hội đảm bảo đúng tiến độ, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Các nhân sự được giới thiệu tham gia ban chấp hành đều nhận được sự tín nhiệm cao từ các đảng viên, do đó, không xảy ra tình trạng phải tổ chức bầu lại, bầu bổ sung.

 

 

Bám sát hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, Huyện ủy Đông Sơn đã chỉ đạo các xã, thị trấn cơ cấu nhân sự ban chấp hành hầu hết theo hướng kiêm nhiệm. Cách làm này vừa phát huy được năng lực của cán bộ, dồng thời nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ở cơ sở. Sau đại hội, tư tưởng của đảng viên và nhân dân đều sôi nổi, phấn khởi, đoàn kết.

Có thể nói, Đại hội chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, là dịp tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo tiền đề quan trọng cho tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp. Huyên Đông Sơn chọn Đảng bộ xã Đông Quang và Đảng bộ trường THPT Đông Sơn 1 tổ chức đại hội điểm. Sau đại hội điểm mỗi đơn vị, Huyện ủy tổ chức rút kinh nghiệm để tổ chức đại trà, phấn đấu cuối tháng 6 hoàn thành đại hội đảng bộ cơ sở, tiến tới đại hội đảng bộ huyện Đông Sơn nhiệm kỳ 2020- 2025 vào đầu tháng 8./.

Minh Ánh

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?