Truy cập

Hôm nay:
525
Hôm qua:
1957
Tuần này:
2482
Tháng này:
18831
Tất cả:
1657617

Học viên lớp bồi dưỡng dự nguồn đi thực tế tại Khu kinh tế Nghi Sơn

Ngày 14/07/2019 00:22:57

Để hoàn thành 21 chuyên đề theo chương trình khóa học của Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban chấp hành và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện Đông Sơn nhiệm kỳ 2020-2025,2016-2026, mới đây 70 học viên của lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn đã có chuyến đi thực tế tại Khu kinh tế Nghi Sơn

 

Tại đây các thành viên lớp học đã được tiếp cận, nghiên cứu và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng, triển khai thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng của huyện Tĩnh Gia.  

Từ chuyến đi thực tế học viên đã có những trải nghiệm cụ thể về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, an ninh quốc phòng ở Tĩnh Gia, qua đó liên hệ với tình hình của huyện, đề xuất, kiến nghị với Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện nhiều vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới về phát triển kinh tế gắn với quốc phòng – an ninh, cải cách thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng gắn với quản lý và phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn. Chuyến thực tế cũng giúp các học viên của lớp học có thêm kinh nghiệm nhằm vận dụng sáng tạo vào công tác lãnh đạo ở đơn vị mình./.

Cao Hiền- Văn Hữu

 

  

Học viên lớp bồi dưỡng dự nguồn đi thực tế tại Khu kinh tế Nghi Sơn

Đăng lúc: 14/07/2019 00:22:57 (GMT+7)

Để hoàn thành 21 chuyên đề theo chương trình khóa học của Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban chấp hành và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện Đông Sơn nhiệm kỳ 2020-2025,2016-2026, mới đây 70 học viên của lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn đã có chuyến đi thực tế tại Khu kinh tế Nghi Sơn

 

Tại đây các thành viên lớp học đã được tiếp cận, nghiên cứu và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng, triển khai thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng của huyện Tĩnh Gia.  

Từ chuyến đi thực tế học viên đã có những trải nghiệm cụ thể về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, an ninh quốc phòng ở Tĩnh Gia, qua đó liên hệ với tình hình của huyện, đề xuất, kiến nghị với Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện nhiều vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới về phát triển kinh tế gắn với quốc phòng – an ninh, cải cách thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng gắn với quản lý và phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn. Chuyến thực tế cũng giúp các học viên của lớp học có thêm kinh nghiệm nhằm vận dụng sáng tạo vào công tác lãnh đạo ở đơn vị mình./.

Cao Hiền- Văn Hữu

 

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?