Truy cập

Hôm nay:
100
Hôm qua:
1070
Tuần này:
2226
Tháng này:
46269
Tất cả:
1740448

Hôi LHPN xã Đông Tiến ra mắt mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”

Ngày 09/09/2019 00:54:26

Nhằm nâng cao nhận thức, vai trò của cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn trong công tác phòng chống bạo lực gia đình, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em gái. Hội LHPN xã Đông Tiến tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại chi hội thôn Triệu Xá 1 và Tập huấn cho các thành viên tham gia mô hình về dự có Đ/C Lê Thị Vui chủ tịch hội LHPN.

                                       

    

 

    Các đại biểu tham dự lễ mắt mô hình“Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”

    Mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại chi hội thôn Triệu Xá 1 gồm  30 thành viên trong đó nam giới chiểm 30 %; hoạt động theo quy chế do các thành viên thống nhất thông qua, dưới sự điều hành của Ban chủ nhiệm CLB.

 

Ban chủ nhiệm CLB

 

    Mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” không chỉ nâng cao nhận thức, vai trò của cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn, thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia của các cá nhân đặc biệt là nam giới. với vai trò là ông, là cha, là anh trong gia đình và của cộng đồng, trong việc thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em. Mà còn tiếp tục tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em cho cha, mẹ, các thành viên trong gia đình và người làm công tác bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em; giảm thiểu tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra tham gia mô hình các thành viên được tiếp cận các kiến thức pháp luật, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống, động viên giúp  nhau lúc hoạn nạn khó khăn, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

 

 

Thực hiện: Văn Hữu – Mạnh Cường

 

         

  

Hôi LHPN xã Đông Tiến ra mắt mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”

Đăng lúc: 09/09/2019 00:54:26 (GMT+7)

Nhằm nâng cao nhận thức, vai trò của cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn trong công tác phòng chống bạo lực gia đình, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em gái. Hội LHPN xã Đông Tiến tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại chi hội thôn Triệu Xá 1 và Tập huấn cho các thành viên tham gia mô hình về dự có Đ/C Lê Thị Vui chủ tịch hội LHPN.

                                       

    

 

    Các đại biểu tham dự lễ mắt mô hình“Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”

    Mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại chi hội thôn Triệu Xá 1 gồm  30 thành viên trong đó nam giới chiểm 30 %; hoạt động theo quy chế do các thành viên thống nhất thông qua, dưới sự điều hành của Ban chủ nhiệm CLB.

 

Ban chủ nhiệm CLB

 

    Mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” không chỉ nâng cao nhận thức, vai trò của cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn, thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia của các cá nhân đặc biệt là nam giới. với vai trò là ông, là cha, là anh trong gia đình và của cộng đồng, trong việc thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em. Mà còn tiếp tục tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em cho cha, mẹ, các thành viên trong gia đình và người làm công tác bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em; giảm thiểu tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra tham gia mô hình các thành viên được tiếp cận các kiến thức pháp luật, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống, động viên giúp  nhau lúc hoạn nạn khó khăn, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

 

 

Thực hiện: Văn Hữu – Mạnh Cường

 

         

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?