Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
266
Hôm qua:
1116
Tuần này:
4854
Tháng này:
25484
Tất cả:
1076969

Hội nghị Báo cáo viên tháng 10/2017

Ngày 05/11/2017 03:04:35

Mới đây, Ban Tuyên giáo huyện ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 10 năm 2017, nhằm cung cấp cho các đại biểu và đội ngũ báo cáo viên những thông tin về kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh; tình hình thời sự, chính trị trong thời gian gần đây và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới

.

Tại hội nghị, các báo cáo viên được thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 6 khóa XII; một số nội dung xung quanh Đại hội Đảng Trung Quốc; Một số vấn đề phòng chống tham nhũng của Đảng và nhà nước ta trong gian đoạn hiện nay.

Về định hướng tuyên truyềntrong thời gian tới, Ban Tuyên giáo huyện ủy đề nghị các báo cáo viên tập trung tuyên truyềncho cán bộ, đảng viên về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện lớn của đất nước, tỉn và huyện; kết quả sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020; Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng về hệ thống chính trị trong tháng và của năm…

Thông qua hội nghị nhằm định hướng, thống nhất công tác thông tin, tuyên truyền; trang bị các kiến thức cần thiết, mang tính thời sự cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, từ đó có những giải pháp phù hợp, định hướng đúng đắn cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tình hình hiện nay.

Tin, ảnh: Minh Ánh

Hội nghị Báo cáo viên tháng 10/2017

Đăng lúc: 05/11/2017 03:04:35 (GMT+7)

Mới đây, Ban Tuyên giáo huyện ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 10 năm 2017, nhằm cung cấp cho các đại biểu và đội ngũ báo cáo viên những thông tin về kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh; tình hình thời sự, chính trị trong thời gian gần đây và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới

.

Tại hội nghị, các báo cáo viên được thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 6 khóa XII; một số nội dung xung quanh Đại hội Đảng Trung Quốc; Một số vấn đề phòng chống tham nhũng của Đảng và nhà nước ta trong gian đoạn hiện nay.

Về định hướng tuyên truyềntrong thời gian tới, Ban Tuyên giáo huyện ủy đề nghị các báo cáo viên tập trung tuyên truyềncho cán bộ, đảng viên về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện lớn của đất nước, tỉn và huyện; kết quả sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020; Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng về hệ thống chính trị trong tháng và của năm…

Thông qua hội nghị nhằm định hướng, thống nhất công tác thông tin, tuyên truyền; trang bị các kiến thức cần thiết, mang tính thời sự cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, từ đó có những giải pháp phù hợp, định hướng đúng đắn cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tình hình hiện nay.

Tin, ảnh: Minh Ánh