Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
267
Hôm qua:
1163
Tuần này:
2751
Tháng này:
23585
Tất cả:
1187362

Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo điều hành năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 11/01/2018 14:28:28

Sáng ngày 4/1/2018, Đồng chí Trần Anh Chung, Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo điều hành năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 2018.

Năm 2017, công tác chỉ đạo quản lý, điều hành của UBND huyện đã có nhiều đổi mới, quyết liệt, vận dụng linh hoạt, sát với thực tế, đảm bảo theo quy định của pháp luật, quy chế làm việc và chương trình công tác đã đề ra; các phòng, ban ngành, các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ công chức, tăng cường các biện pháp quản lý thời gian, chất lượng công việc của cán bộ, đề cao trách nhiệm cá nhân đối với công việc được giao; nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị. Cụ thể 24/24 chỉ tiêu chủ yếu theo nghị quyết hội đồng nhân dân đã hoàn thành, trong đó 16 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 18%. Cơ cấu giá trị sản xuất tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 38,2 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 236.661 triệu đồng. Giá trị xuất khẩu ước đạt 31,4 triệu USD (đạt 110,1% kế hoạch); sản xuất công nghiệp ước đạt 1.690 tỷ đồng; 2 nhà máy may đã đi vào hoạt động ổn định thu hút 2000 lao động. Chuyển đổi được 342,9ha đất trồng lúa kém hiệu quả. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, trường chuẩn Quốc gia đạt 91.11%, đứng đầu toàn tỉnh; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,2%, đến nay còn 3,85%; Số người tham gia bảo hiểm y tế trên tổng số dân đạt 82,62% (vượt chỉ tiêu giao). Lĩnh vực quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của huyện đã báo cáo và thảo luận làm rõ thêm kết quả hoạt động công tác của từng đơn vị trong năm 2017 và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Anh Chung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao kết quả mà các phòng ban, ngành đạt được trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017. Đồng thời, đồng chí đề nghị trong năm 2018 các cơ quan, đơn vị, ngành chuyên môn, xã, thị trấn cần sát sao hơn trong công tác chỉ đạo; phòng nội vụ huyện cần tham mưu tích cực hơn trong công tác kiểm tra công vụ; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và đề án sát nhập thôn, khối phố trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: Minh Ánh

Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo điều hành năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Đăng lúc: 11/01/2018 14:28:28 (GMT+7)

Sáng ngày 4/1/2018, Đồng chí Trần Anh Chung, Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo điều hành năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 2018.

Năm 2017, công tác chỉ đạo quản lý, điều hành của UBND huyện đã có nhiều đổi mới, quyết liệt, vận dụng linh hoạt, sát với thực tế, đảm bảo theo quy định của pháp luật, quy chế làm việc và chương trình công tác đã đề ra; các phòng, ban ngành, các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ công chức, tăng cường các biện pháp quản lý thời gian, chất lượng công việc của cán bộ, đề cao trách nhiệm cá nhân đối với công việc được giao; nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị. Cụ thể 24/24 chỉ tiêu chủ yếu theo nghị quyết hội đồng nhân dân đã hoàn thành, trong đó 16 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 18%. Cơ cấu giá trị sản xuất tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 38,2 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 236.661 triệu đồng. Giá trị xuất khẩu ước đạt 31,4 triệu USD (đạt 110,1% kế hoạch); sản xuất công nghiệp ước đạt 1.690 tỷ đồng; 2 nhà máy may đã đi vào hoạt động ổn định thu hút 2000 lao động. Chuyển đổi được 342,9ha đất trồng lúa kém hiệu quả. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, trường chuẩn Quốc gia đạt 91.11%, đứng đầu toàn tỉnh; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,2%, đến nay còn 3,85%; Số người tham gia bảo hiểm y tế trên tổng số dân đạt 82,62% (vượt chỉ tiêu giao). Lĩnh vực quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của huyện đã báo cáo và thảo luận làm rõ thêm kết quả hoạt động công tác của từng đơn vị trong năm 2017 và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Anh Chung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao kết quả mà các phòng ban, ngành đạt được trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017. Đồng thời, đồng chí đề nghị trong năm 2018 các cơ quan, đơn vị, ngành chuyên môn, xã, thị trấn cần sát sao hơn trong công tác chỉ đạo; phòng nội vụ huyện cần tham mưu tích cực hơn trong công tác kiểm tra công vụ; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và đề án sát nhập thôn, khối phố trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: Minh Ánh