Truy cập

Hôm nay:
220
Hôm qua:
2081
Tuần này:
9983
Tháng này:
9983
Tất cả:
2520000

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện Đông Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 08/02/2021 13:51:57

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Đ/C Phạm Thị Nhung Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện giới thiệu Nghị Quyết liên tịch số 09/2021 ngày 15 tháng 01 năm 2021 giữa Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Thông tri liên tịch số 13 của Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn MTTQ Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn cảnh Hội nghị

  Đại diện Thường trực HĐND huyện Đ/C Lê Viết Chí Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT HĐND huyện trình bày dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Sau khi tiến hành thảo luận, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất cao với dự kiến về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, tổng số đại biểu HĐND huyện được bầu là 30 đại biểu; tổng số người được giới thiệu ứng cử là 72 người bằng 2,4 lần. Trong đó, đảm bảo tỷ lệ đại biểu là nữ chiếm  37,5%; đại biểu là người ngoài Đảng chiếm   11,1%; đại biểu dưới 40 tuổi chiếm  19,4%;

Thực hiện: Văn Hữu

 

 

 

 

 

 

 

  

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện Đông Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng lúc: 08/02/2021 13:51:57 (GMT+7)

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Đ/C Phạm Thị Nhung Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện giới thiệu Nghị Quyết liên tịch số 09/2021 ngày 15 tháng 01 năm 2021 giữa Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Thông tri liên tịch số 13 của Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn MTTQ Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn cảnh Hội nghị

  Đại diện Thường trực HĐND huyện Đ/C Lê Viết Chí Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT HĐND huyện trình bày dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Sau khi tiến hành thảo luận, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất cao với dự kiến về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, tổng số đại biểu HĐND huyện được bầu là 30 đại biểu; tổng số người được giới thiệu ứng cử là 72 người bằng 2,4 lần. Trong đó, đảm bảo tỷ lệ đại biểu là nữ chiếm  37,5%; đại biểu là người ngoài Đảng chiếm   11,1%; đại biểu dưới 40 tuổi chiếm  19,4%;

Thực hiện: Văn Hữu

 

 

 

 

 

 

 

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?