Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
460
Hôm qua:
1133
Tuần này:
4804
Tháng này:
18374
Tất cả:
451889

Hội nghị ký kết chương trình phối hợp quy chế phối hợp giữa BHXH với LĐLĐ và hội LHPN huyện Đông Sơn trong việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2017-2020

Ngày 22/05/2017 21:23:44

Nhằm tăng cường sự phối hợp trong tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật. Chiều ngày 15/5, tại hội trường tầng 2 UBND huyện, BHXH và LĐLĐ, hội LHPN huyện đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp hoạt động trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế giai đoạn 2017-2020. Đồng chí Phạm Thị Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo quy chế phối hợp, bắt đầu từ năm 2017 BHXH và LĐLĐ huyện phối hợp trong nghiên cứu đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chính sách về BHXH, BHYT; xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách về BHXH, BHYT; tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân huyện để tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn theo các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ của BHXH Việt nam; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật, đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động; Phối hợp xem xét, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối với những đơn vị doanh nghiệp cố tình vi phạm Luật BHXH, BHYT làm thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi của người lao động.
Chương trình phối hợp giữa BHXH huyện và Hội LHPN huyện giai đoạn 2017– 2020 tập trung vào một số nội dung, như: chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện; tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chính sách BHXH, BHYT, trọng tâm là vận động “Mọi người lao động tham gia BHXH”, “Toàn dân tham gia BHYT” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức các hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm cho cán bộ Hội LHPN các cấp về mục đích, ý nghĩa của chính sách an sinh xã hội và các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, kỹ năng tuyên tuyền, vận động hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân tham gia BHXH, BHYT đầy đủ.
Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Phạm Thị Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy nhấn mạnh: thông qua quy chế, chương trình phối hợp này, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT sẽ diễn ra thuận lợi và thực sự có sự chuyển biến mạnh mẽ, đạt hiệu quả thiết thực.Phấn đấu đến năm 2018, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm đạt từ 85% trở lên.
Sau khi thống nhất các nội dung đã nêu trong quy chế và chương trình phối hợp, BHXH và Liên đoàn lao động, hội LHPN huyện đã ký kết chương trình phối hợp trong việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2017-2020.
Tin, ảnh: Minh Ánh

Hội nghị ký kết chương trình phối hợp quy chế phối hợp giữa BHXH với LĐLĐ và hội LHPN huyện Đông Sơn trong việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2017-2020

Đăng lúc: 22/05/2017 21:23:44 (GMT+7)

Nhằm tăng cường sự phối hợp trong tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật. Chiều ngày 15/5, tại hội trường tầng 2 UBND huyện, BHXH và LĐLĐ, hội LHPN huyện đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp hoạt động trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế giai đoạn 2017-2020. Đồng chí Phạm Thị Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo quy chế phối hợp, bắt đầu từ năm 2017 BHXH và LĐLĐ huyện phối hợp trong nghiên cứu đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chính sách về BHXH, BHYT; xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách về BHXH, BHYT; tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân huyện để tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn theo các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ của BHXH Việt nam; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật, đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động; Phối hợp xem xét, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối với những đơn vị doanh nghiệp cố tình vi phạm Luật BHXH, BHYT làm thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi của người lao động.
Chương trình phối hợp giữa BHXH huyện và Hội LHPN huyện giai đoạn 2017– 2020 tập trung vào một số nội dung, như: chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện; tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chính sách BHXH, BHYT, trọng tâm là vận động “Mọi người lao động tham gia BHXH”, “Toàn dân tham gia BHYT” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức các hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm cho cán bộ Hội LHPN các cấp về mục đích, ý nghĩa của chính sách an sinh xã hội và các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, kỹ năng tuyên tuyền, vận động hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân tham gia BHXH, BHYT đầy đủ.
Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Phạm Thị Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy nhấn mạnh: thông qua quy chế, chương trình phối hợp này, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT sẽ diễn ra thuận lợi và thực sự có sự chuyển biến mạnh mẽ, đạt hiệu quả thiết thực.Phấn đấu đến năm 2018, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm đạt từ 85% trở lên.
Sau khi thống nhất các nội dung đã nêu trong quy chế và chương trình phối hợp, BHXH và Liên đoàn lao động, hội LHPN huyện đã ký kết chương trình phối hợp trong việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2017-2020.
Tin, ảnh: Minh Ánh