Truy cập

Hôm nay:
980
Hôm qua:
1987
Tuần này:
4924
Tháng này:
64288
Tất cả:
2240448

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Nghị quyết 58/2020 của Bộ chính trị và các Chỉ thị, Kết luận, Thông báo kết luận của Bộ chính trị, Ban Bí thư khóa XII

Ngày 11/09/2020 20:58:35

Ngày 8/9/2020, Huyện ủy Đông Sơn tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết 58/2020 của Bộ chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và các Chỉ thị, Kết luận, Thông báo kết luận của Bộ chính trị, Ban Bí thư TW Đảng khóa XII

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh : Đây là hội nghị vô cùng quan trọng đối với toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện về tương lai phát triển của huyện trong những năm tới, do đó yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị nghiêm túc quán triệt hiểu rõ các nội dung của Nghị quyết trên cơ sở đó bàn giải pháp mang tính đột phá, cơ chế thực hiện các mục tiêu giải pháp mà nghị quyết đã đề ra. Đồng thời tìm ra những hạn chế để khắc phục ngay trong đầu nhiệm kỳ góp phần quan trọng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị sau khi tiếp thu các nội dung: Triển khai Nghị quyết, chương trình hành động và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch triển khai Nghị quyết 58/2020 của Bộ chính trị; Kế hoạch triển khai các Kết luận của Bộ chính trị, Ban Bí thư. Thông qua Quy chế làm việc của Ban chấp hành (BCH)  Đảng bộ huyện. Thông qua chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa của BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Thông qua chương trình công tác toàn khóa của BCH, Ban Thường vụ, nhiệm kỳ 2020-2025,  các đại biểu đã chia tổ để thảo luận giải pháp triển khai nhiệm vụ theo từng chủ đề như: vấn đề nguồn lực và cải thchwcsmooi trường đầu tư kinh doanh; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu; thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng độ ngũ cán bộ công chức viên chức.  

Sau một ngày làm việc nghiêm túc hội nghị đã hoàn thành các nội dung đảm bảo yêu cầu chất lượng./.

 

 

 

Cao Hiền- Đình Nghiêm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Nghị quyết 58/2020 của Bộ chính trị và các Chỉ thị, Kết luận, Thông báo kết luận của Bộ chính trị, Ban Bí thư khóa XII

Đăng lúc: 11/09/2020 20:58:35 (GMT+7)

Ngày 8/9/2020, Huyện ủy Đông Sơn tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết 58/2020 của Bộ chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và các Chỉ thị, Kết luận, Thông báo kết luận của Bộ chính trị, Ban Bí thư TW Đảng khóa XII

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh : Đây là hội nghị vô cùng quan trọng đối với toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện về tương lai phát triển của huyện trong những năm tới, do đó yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị nghiêm túc quán triệt hiểu rõ các nội dung của Nghị quyết trên cơ sở đó bàn giải pháp mang tính đột phá, cơ chế thực hiện các mục tiêu giải pháp mà nghị quyết đã đề ra. Đồng thời tìm ra những hạn chế để khắc phục ngay trong đầu nhiệm kỳ góp phần quan trọng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị sau khi tiếp thu các nội dung: Triển khai Nghị quyết, chương trình hành động và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch triển khai Nghị quyết 58/2020 của Bộ chính trị; Kế hoạch triển khai các Kết luận của Bộ chính trị, Ban Bí thư. Thông qua Quy chế làm việc của Ban chấp hành (BCH)  Đảng bộ huyện. Thông qua chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa của BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Thông qua chương trình công tác toàn khóa của BCH, Ban Thường vụ, nhiệm kỳ 2020-2025,  các đại biểu đã chia tổ để thảo luận giải pháp triển khai nhiệm vụ theo từng chủ đề như: vấn đề nguồn lực và cải thchwcsmooi trường đầu tư kinh doanh; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu; thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng độ ngũ cán bộ công chức viên chức.  

Sau một ngày làm việc nghiêm túc hội nghị đã hoàn thành các nội dung đảm bảo yêu cầu chất lượng./.

 

 

 

Cao Hiền- Đình Nghiêm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?