Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2706
Hôm qua:
1118
Tuần này:
3824
Tháng này:
25890
Tất cả:
1298666

Hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2018 “xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 22/03/2018 20:56:23

Sáng ngày 13/3, Huyện ủy tổ chức hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2018 “xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTQ, lãnh đạo các phòng ban đơn vị, công an, huyện đội, lãnh đạo các xã, thị trấn và toàn thể cán bộ, đảng viên.

Tại các điểm cầu của hội nghị, các đại biểu đã được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, Nguyên ủy viên hội đồng lý luận Trung ương Đảng khóa XI, chuyên gia cao cấp, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt về chuyên đề năm 2018 về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, phong cách của người lãnh đạo, người đứng đầu có vai trò quan trọng trong việc thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng, trong kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tác phong khao học là yếu tố đầu tiên, là tiền đề căn bản để xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu.

Cụ thể phải có thói quên điều tra, nghiên cứu, khảo sát, thâm nhập vào đời sống thwucj tiễn;p Xác định mục tiêu, công tác, lộ trình, bước đi, biện pháp thích hợp; kiên định về nguyên tắc, mục tiêu nhưng linh hoạt về phương pháp; Trong lãnh đạo, hành động, điều hành, quản lý phải kiểm tra, giám sát, kiểm soát, tổng kết, đúc rú kinh nghiệm, bài học thực tế. Về phong cách, tác phong dân chủ tập thể, người đứng đầu các đơn vị cần lưu ý việc bàn bạc, trao đổi, lắng nghe ý kiến trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đối với nội dung xây dựng phong cách gương mẫu làm gương của người đứng đầu, người lãnh đạo phải đi đầu, tiên phong trong mọi công việc…

Sau hội nghị này, Huyện ủy Đông Sơn chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức học tạp và thực hiện chuyên đề năm 2018 về về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” đạt hiệu quả cao nhất, qua đó, góp phẩn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2018, xây dựng huyện Đông Sơn ngày càng giàu mạnh.

Thực hiện: Minh Ánh

Hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2018 “xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Đăng lúc: 22/03/2018 20:56:23 (GMT+7)

Sáng ngày 13/3, Huyện ủy tổ chức hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2018 “xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTQ, lãnh đạo các phòng ban đơn vị, công an, huyện đội, lãnh đạo các xã, thị trấn và toàn thể cán bộ, đảng viên.

Tại các điểm cầu của hội nghị, các đại biểu đã được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, Nguyên ủy viên hội đồng lý luận Trung ương Đảng khóa XI, chuyên gia cao cấp, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt về chuyên đề năm 2018 về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, phong cách của người lãnh đạo, người đứng đầu có vai trò quan trọng trong việc thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng, trong kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tác phong khao học là yếu tố đầu tiên, là tiền đề căn bản để xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu.

Cụ thể phải có thói quên điều tra, nghiên cứu, khảo sát, thâm nhập vào đời sống thwucj tiễn;p Xác định mục tiêu, công tác, lộ trình, bước đi, biện pháp thích hợp; kiên định về nguyên tắc, mục tiêu nhưng linh hoạt về phương pháp; Trong lãnh đạo, hành động, điều hành, quản lý phải kiểm tra, giám sát, kiểm soát, tổng kết, đúc rú kinh nghiệm, bài học thực tế. Về phong cách, tác phong dân chủ tập thể, người đứng đầu các đơn vị cần lưu ý việc bàn bạc, trao đổi, lắng nghe ý kiến trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đối với nội dung xây dựng phong cách gương mẫu làm gương của người đứng đầu, người lãnh đạo phải đi đầu, tiên phong trong mọi công việc…

Sau hội nghị này, Huyện ủy Đông Sơn chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức học tạp và thực hiện chuyên đề năm 2018 về về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” đạt hiệu quả cao nhất, qua đó, góp phẩn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2018, xây dựng huyện Đông Sơn ngày càng giàu mạnh.

Thực hiện: Minh Ánh