Truy cập

Hôm nay:
430
Hôm qua:
1476
Tuần này:
1906
Tháng này:
64725
Tất cả:
3979196

Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, kế hoạch phòng chống lụt bão và ra quân làm thuỷ lợi trước mùa mưa bão năm 2022

Ngày 13/05/2022 08:54:49

Sáng 4/5, UBND huyện Đông Sơn tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, kế hoạch phòng chống lụt bão và kế hoạch ra quân làm thuỷ lợi trước mùa mưa bão năm 2022. Đồng chí Lê Thế Sơn-Phó Chủ tịch UBND huyện khai mạc và chủ trì hội nghị.

.

 

 

Theo kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2022, toàn huyện phấn đấu tích tụ, tập trung đất đai 42,4ha; tổng diện tích gieo trồng 3.850 ha. trong đó, gieo cấy 3.480 ha lúa; 20,0ha ngô; 350 ha cây trồng khác. Duy trì, tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt 17 cánh đồng mẫu lớn ở 12 xã, với diện tích 510ha. Thời vụ xuống giống sản xuất lúa vụ Mùa từ ngày 25/5/2022 đến ngày 5/6/2022.  Để đảm bảo kế hoạch, UBND huyện đề ra các giải pháp chủ yếu như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương các gương điển hình tiên tiến và các mô hình tiên tiến trong sản xuất; quy vùng sản xuất tập trung cho từng xứ đồng, từng loại cây trồng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tưới tiêu, chăm sóc, bảo vệ và phòng trừ dịch hại; Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp: kiểm tra, giám sát, các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống, phân bón, thuốc BVTV đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

 

Đối với kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, UBND huyện yêu cầu: Các ngành, các địa phương, đơn vị luôn quán  triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” và nguyên tắc phòng ngừa, chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả; nâng cao năng lực, xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả; nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai, dựa vào cộng đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh thiên tai của toàn dân. Đầu tư xây dựng và củng cố hệ thống công trình phòng chống thiên tai….

 

 

Để chủ động ứng phó kịp thời và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của huyện. UBND huyện giao chỉ tiêu kế hoạch ra quân làm thuỷ lợi trước mùa mưa bão với khối lượng phát quang mái đê và hệ thống kênh tiêu nội vùng với tổng chiều dài 46.500 km; phá ách tắc, đất nạo vét, đắp các loại 9.996 m3;phát quang mái đê, xử lý ách tắc 43,990m2; huy động 10.330 công.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thế Sơn-Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành, địa phương thực hiện nghiêm các kế hoạch triển khai tại hội; theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để điều hành tưới, tiêu đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh./.

Thực hiện: Thu Hương-Sơn Tùng

  

Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, kế hoạch phòng chống lụt bão và ra quân làm thuỷ lợi trước mùa mưa bão năm 2022

Đăng lúc: 13/05/2022 08:54:49 (GMT+7)

Sáng 4/5, UBND huyện Đông Sơn tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, kế hoạch phòng chống lụt bão và kế hoạch ra quân làm thuỷ lợi trước mùa mưa bão năm 2022. Đồng chí Lê Thế Sơn-Phó Chủ tịch UBND huyện khai mạc và chủ trì hội nghị.

.

 

 

Theo kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2022, toàn huyện phấn đấu tích tụ, tập trung đất đai 42,4ha; tổng diện tích gieo trồng 3.850 ha. trong đó, gieo cấy 3.480 ha lúa; 20,0ha ngô; 350 ha cây trồng khác. Duy trì, tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt 17 cánh đồng mẫu lớn ở 12 xã, với diện tích 510ha. Thời vụ xuống giống sản xuất lúa vụ Mùa từ ngày 25/5/2022 đến ngày 5/6/2022.  Để đảm bảo kế hoạch, UBND huyện đề ra các giải pháp chủ yếu như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương các gương điển hình tiên tiến và các mô hình tiên tiến trong sản xuất; quy vùng sản xuất tập trung cho từng xứ đồng, từng loại cây trồng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tưới tiêu, chăm sóc, bảo vệ và phòng trừ dịch hại; Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp: kiểm tra, giám sát, các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống, phân bón, thuốc BVTV đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

 

Đối với kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, UBND huyện yêu cầu: Các ngành, các địa phương, đơn vị luôn quán  triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” và nguyên tắc phòng ngừa, chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả; nâng cao năng lực, xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả; nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai, dựa vào cộng đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh thiên tai của toàn dân. Đầu tư xây dựng và củng cố hệ thống công trình phòng chống thiên tai….

 

 

Để chủ động ứng phó kịp thời và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của huyện. UBND huyện giao chỉ tiêu kế hoạch ra quân làm thuỷ lợi trước mùa mưa bão với khối lượng phát quang mái đê và hệ thống kênh tiêu nội vùng với tổng chiều dài 46.500 km; phá ách tắc, đất nạo vét, đắp các loại 9.996 m3;phát quang mái đê, xử lý ách tắc 43,990m2; huy động 10.330 công.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thế Sơn-Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành, địa phương thực hiện nghiêm các kế hoạch triển khai tại hội; theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để điều hành tưới, tiêu đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh./.

Thực hiện: Thu Hương-Sơn Tùng

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?