Truy cập

Hôm nay:
181
Hôm qua:
2507
Tuần này:
17175
Tháng này:
73151
Tất cả:
3410909

Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 21/05/2022 21:33:31

Sáng 18-5, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06, ngày 24-01-2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

.

Tại huyện Đông Sơn, hội nghị được truyền trực tuyến đến 16 điểm cầu cấp huyện và xã, thị trấn. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Trọng Thụ, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Lê Thanh Hải-Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Uỷ viên BTV huyện ủy, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; các phòng, ngành UBND huyện;Chủ tịch các Hội xã hội nghề nghiệp huyện; giảng viên Trung tâm chính trị huyện; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; Bí thư Đảng bộ, chi bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy; Các đồng chí ủy viên BCD đảng bộ xã, thị trấn; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội xã, thị trấn.

Đô thị hóa, phát triển đô thị hóa là xu thế quy luật tất yếu của thời đại là vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm đã được đề cập trong các văn kiện của Đảng. Xuất phát từ  yêu cầu thực tiễn đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 06 ngày 24/1/2022 đề ra mục tiêu tổng quát là đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị động lực thông minh kết nối với khu vực và thế giới. Thể chế, chính sách về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững cơ bản sẽ được hoàn thiện.

Từ mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cụ thể được Nghị quyết 06 đề ra gồm: Tỉ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt tối thiểu 45%, đến năm 2030 đạt trên 50%. Tỉ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 1,5 đến 1,9% vào năm 2025, đến năm 2030 đạt khoảng 1,9 đến 2,3%. Đến năm 2025, cả nước có khoảng 950 đến 1.000 đô thị, đến năm 2030 khoảng 1.000 đến 1.200 đô thị. Đến năm 2030, hình thành một số trung tâm đô thị cấp quốc gia, cấp vùng đạt các chỉ tiêu về y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa cấp đô thị tương đương mức bình quân của các đô thị thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN. Cùng với đó, kinh tế khu vực đô thị đóng góp vào GDP cả nước khoảng 75% vào năm 2025 và khoảng 85% vào năm 2030. Tỉ trọng kinh tế số trong GRDP của các đô thị trực thuộc Trung ương đạt bình quân 25-30% vào năm 2025, 35-40% vào năm 2030. Xây dựng được mạng lưới đô thị thông minh trung tâm cấp quốc gia và cấp vùng kết nối quốc tế và 3-5 đô thị có thương hiệu được công nhận tầm khu vực và quốc tế vào năm 2030. Nghị quyết 06 cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trọng tâm.

Các ý kiến tại hội nghị đã tham luận về kế hoạch, định hướng phát triển đô thị trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung Nghị quyết số 06. Đồng chí tin tưởng rằng, với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đồng lòng của người dân, Nghị quyết số 06 sẽ sớm đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Thực hiện: Thu Hương-Đình Nghiêm

 

  

Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đăng lúc: 21/05/2022 21:33:31 (GMT+7)

Sáng 18-5, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06, ngày 24-01-2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

.

Tại huyện Đông Sơn, hội nghị được truyền trực tuyến đến 16 điểm cầu cấp huyện và xã, thị trấn. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Trọng Thụ, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Lê Thanh Hải-Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Uỷ viên BTV huyện ủy, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; các phòng, ngành UBND huyện;Chủ tịch các Hội xã hội nghề nghiệp huyện; giảng viên Trung tâm chính trị huyện; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; Bí thư Đảng bộ, chi bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy; Các đồng chí ủy viên BCD đảng bộ xã, thị trấn; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội xã, thị trấn.

Đô thị hóa, phát triển đô thị hóa là xu thế quy luật tất yếu của thời đại là vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm đã được đề cập trong các văn kiện của Đảng. Xuất phát từ  yêu cầu thực tiễn đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 06 ngày 24/1/2022 đề ra mục tiêu tổng quát là đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị động lực thông minh kết nối với khu vực và thế giới. Thể chế, chính sách về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững cơ bản sẽ được hoàn thiện.

Từ mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cụ thể được Nghị quyết 06 đề ra gồm: Tỉ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt tối thiểu 45%, đến năm 2030 đạt trên 50%. Tỉ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 1,5 đến 1,9% vào năm 2025, đến năm 2030 đạt khoảng 1,9 đến 2,3%. Đến năm 2025, cả nước có khoảng 950 đến 1.000 đô thị, đến năm 2030 khoảng 1.000 đến 1.200 đô thị. Đến năm 2030, hình thành một số trung tâm đô thị cấp quốc gia, cấp vùng đạt các chỉ tiêu về y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa cấp đô thị tương đương mức bình quân của các đô thị thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN. Cùng với đó, kinh tế khu vực đô thị đóng góp vào GDP cả nước khoảng 75% vào năm 2025 và khoảng 85% vào năm 2030. Tỉ trọng kinh tế số trong GRDP của các đô thị trực thuộc Trung ương đạt bình quân 25-30% vào năm 2025, 35-40% vào năm 2030. Xây dựng được mạng lưới đô thị thông minh trung tâm cấp quốc gia và cấp vùng kết nối quốc tế và 3-5 đô thị có thương hiệu được công nhận tầm khu vực và quốc tế vào năm 2030. Nghị quyết 06 cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trọng tâm.

Các ý kiến tại hội nghị đã tham luận về kế hoạch, định hướng phát triển đô thị trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung Nghị quyết số 06. Đồng chí tin tưởng rằng, với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đồng lòng của người dân, Nghị quyết số 06 sẽ sớm đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Thực hiện: Thu Hương-Đình Nghiêm

 

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?