Truy cập

Hôm nay:
394
Hôm qua:
1397
Tuần này:
7389
Tháng này:
25479
Tất cả:
1524804

Hội nông dân huyện tổ chức tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Ngày 19/02/2019 14:56:21

Chiều ngày 09/01/2019, Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Bà Hà Thị Lan Hương- Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh; bà Bùi Thị Ngọc- Giám đốc Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh; ông Đặng Xuân Thủy- Uỷ viên Ban thường vụ- Chủ tịch MTTQ huyện; bà Phạm Thị Nhung- Uỷ viên Ban thường vụ- Trưởng Ban Dân vận huyện ủy đã về dự.

Năm 2018, Hội Nông dân huyện đã bám sát vào Nghị quyết, chỉ tiêu giao của hội nông dân Tỉnh và Nghị quyết của huyện ủy để xây dựng kế hoạch tuyên truyền hướng dẫn cho cán bộ hội viên thực hiện tốt 6 nhiệm vụ và 3 phong trào thi đua lớn của hội; tổ chức triển khai có hiệu quả chương trình công tác Hội và phong trào nông dân, góp phần hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương. Các cấp hội đã tổ chức trên 220 buổi tuyên truyền cho trên 12.520 lượt hội viên tham dự. Toàn huyện có 11.620 hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ gia đình nông dân sản xuất KD giỏi năm 2018, qua bình xét có 9.480 hộ đạt hộ SXKD giỏi 4 cấp, vượt 110% chỉ tiêu tỉnh giao. Nhiều hội viên nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cây trồng con nuôi theo hướng thâm canh, tăng giá trị trên một đơn vị diện tích. Phối hợp với các công ty phân bón cung ứng 700 tấn phân bón chậm trả cho hội viên nông dân. Nhận uỷ thác và tín chấp với NHCSXH, NHNN&PTNT tổng dư nợ trên 200 tỷ đồng cho 4.941 hộ vay phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, Hội vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng NTM, trong năm, hội đã tập trung chỉ đạo 3 tiêu chí do hội đảm nhận là tiêu chí số 3, số 12 và số 13. Đến nay đã có 14/14 xã đạt tiêu chí về đích nông thôn mới.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2019 Hội Nông dân huyện đã đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu, cùng 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.

Tại Hội nghị 22 tập thể và 09 cá nhân đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018.

Nhân dịp này, các đại biểu được nghe đại diện công ty ICOJOP giới thiệu việc làm năm 2019.

PV: Nhàn- Cường

Hội nông dân huyện tổ chức tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Đăng lúc: 19/02/2019 14:56:21 (GMT+7)

Chiều ngày 09/01/2019, Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Bà Hà Thị Lan Hương- Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh; bà Bùi Thị Ngọc- Giám đốc Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh; ông Đặng Xuân Thủy- Uỷ viên Ban thường vụ- Chủ tịch MTTQ huyện; bà Phạm Thị Nhung- Uỷ viên Ban thường vụ- Trưởng Ban Dân vận huyện ủy đã về dự.

Năm 2018, Hội Nông dân huyện đã bám sát vào Nghị quyết, chỉ tiêu giao của hội nông dân Tỉnh và Nghị quyết của huyện ủy để xây dựng kế hoạch tuyên truyền hướng dẫn cho cán bộ hội viên thực hiện tốt 6 nhiệm vụ và 3 phong trào thi đua lớn của hội; tổ chức triển khai có hiệu quả chương trình công tác Hội và phong trào nông dân, góp phần hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương. Các cấp hội đã tổ chức trên 220 buổi tuyên truyền cho trên 12.520 lượt hội viên tham dự. Toàn huyện có 11.620 hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ gia đình nông dân sản xuất KD giỏi năm 2018, qua bình xét có 9.480 hộ đạt hộ SXKD giỏi 4 cấp, vượt 110% chỉ tiêu tỉnh giao. Nhiều hội viên nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cây trồng con nuôi theo hướng thâm canh, tăng giá trị trên một đơn vị diện tích. Phối hợp với các công ty phân bón cung ứng 700 tấn phân bón chậm trả cho hội viên nông dân. Nhận uỷ thác và tín chấp với NHCSXH, NHNN&PTNT tổng dư nợ trên 200 tỷ đồng cho 4.941 hộ vay phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, Hội vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng NTM, trong năm, hội đã tập trung chỉ đạo 3 tiêu chí do hội đảm nhận là tiêu chí số 3, số 12 và số 13. Đến nay đã có 14/14 xã đạt tiêu chí về đích nông thôn mới.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2019 Hội Nông dân huyện đã đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu, cùng 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.

Tại Hội nghị 22 tập thể và 09 cá nhân đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018.

Nhân dịp này, các đại biểu được nghe đại diện công ty ICOJOP giới thiệu việc làm năm 2019.

PV: Nhàn- Cường