Truy cập

Hôm nay:
961
Hôm qua:
1645
Tuần này:
6022
Tháng này:
41788
Tất cả:
2283644

Huyện Đông Sơn: Biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016- 2020.

Ngày 23/09/2020 14:12:13

Sáng 22/9/2020, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Đông Sơn tổ chức Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu và tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" giai đoạn 2016- 2020. Đến dự có lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Đông Sơn; thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 281 của huyện và các xã, thị trấn; đại diện Hội khuyến học các xã, thị trấn; các đại biểu đại diện cho các dòng họ học tập tiêu biểu giai đoạn 2016-2020.

 Qua 5 năm triển khai các mô hình học tập theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phong trào học tập suốt đời giai đoạn 2016-2020 của huyện Đông Sơn chuyển biến mạnh mẽ và rộng khắp tại các địa bàn dân cư và trường học, đạt nhiều kết quả tích cực. Các mô hình học tập đạt và vượt so với mục tiêu của Đề án; tổ chức Hội Khuyến học được củng cố, kiện toàn, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ đăng ký xây dựng mô hình gia đình học tập trên địa bàn huyện ngày càng nâng lên. Nếu như năm 2016 có 19.258 hộ đăng ký, chiếm 45% số gia đình trong toàn huyện, thì đến năm 2019, đã có 20.352 hộ đăng ký, chiếm hơn 82%. Ngoài ra, năm 2019 có 100% đơn vị trên địa bàn huyện đăng ký mô hình Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập và cộng đồng học tập cấp xã. Qua kết quả xét, đã công nhận 93 Cộng đồng học tập, 43 Đơn vị học tập, 15 xã đạt cộng đồng học tập cấp xã. Từ phong trào, đã và đang tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, nhiều tham luận tại Đại hội đã nêu lên những bài học kinh nghiệm cũng như chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng các mô hình học tập 5 năm qua. Đồng thời đề xuất các giải pháp tích cực nhằm thực hiện có hiệu quả các mô hình học tập trong thời gian tới. 

Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh đã biểu dương các “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” tiêu biểu xuất sắc trong 5 năm triển khai xây dựng các mô hình học tập theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Để  tiếp tục thực hiện, phát triển Đề án, đồng chí Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đề nghị: cần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện Quyết định 281, tránh hình thức; Tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp; phát huy vai trò nòng cốt trong liên kết, phối hợp thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập... 

 

Nhân dịp này, 23 gia đình học tập, 24 dòng họ học tập,13 thôn, khu phố học tập cấp thôn, 11 đơn vị trường học, 03 cộng đồng học tập cấp xã được Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn tặng giấy khen vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện mô hình học tập giai đoạn 2016-2020.

 

 

Thực hiện: Thanh Nhàn- Đình Nghiêm

  

Huyện Đông Sơn: Biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016- 2020.

Đăng lúc: 23/09/2020 14:12:13 (GMT+7)

Sáng 22/9/2020, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Đông Sơn tổ chức Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu và tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" giai đoạn 2016- 2020. Đến dự có lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Đông Sơn; thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 281 của huyện và các xã, thị trấn; đại diện Hội khuyến học các xã, thị trấn; các đại biểu đại diện cho các dòng họ học tập tiêu biểu giai đoạn 2016-2020.

 Qua 5 năm triển khai các mô hình học tập theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phong trào học tập suốt đời giai đoạn 2016-2020 của huyện Đông Sơn chuyển biến mạnh mẽ và rộng khắp tại các địa bàn dân cư và trường học, đạt nhiều kết quả tích cực. Các mô hình học tập đạt và vượt so với mục tiêu của Đề án; tổ chức Hội Khuyến học được củng cố, kiện toàn, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ đăng ký xây dựng mô hình gia đình học tập trên địa bàn huyện ngày càng nâng lên. Nếu như năm 2016 có 19.258 hộ đăng ký, chiếm 45% số gia đình trong toàn huyện, thì đến năm 2019, đã có 20.352 hộ đăng ký, chiếm hơn 82%. Ngoài ra, năm 2019 có 100% đơn vị trên địa bàn huyện đăng ký mô hình Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập và cộng đồng học tập cấp xã. Qua kết quả xét, đã công nhận 93 Cộng đồng học tập, 43 Đơn vị học tập, 15 xã đạt cộng đồng học tập cấp xã. Từ phong trào, đã và đang tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, nhiều tham luận tại Đại hội đã nêu lên những bài học kinh nghiệm cũng như chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng các mô hình học tập 5 năm qua. Đồng thời đề xuất các giải pháp tích cực nhằm thực hiện có hiệu quả các mô hình học tập trong thời gian tới. 

Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh đã biểu dương các “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” tiêu biểu xuất sắc trong 5 năm triển khai xây dựng các mô hình học tập theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Để  tiếp tục thực hiện, phát triển Đề án, đồng chí Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đề nghị: cần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện Quyết định 281, tránh hình thức; Tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp; phát huy vai trò nòng cốt trong liên kết, phối hợp thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập... 

 

Nhân dịp này, 23 gia đình học tập, 24 dòng họ học tập,13 thôn, khu phố học tập cấp thôn, 11 đơn vị trường học, 03 cộng đồng học tập cấp xã được Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn tặng giấy khen vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện mô hình học tập giai đoạn 2016-2020.

 

 

Thực hiện: Thanh Nhàn- Đình Nghiêm

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?