Truy cập

Hôm nay:
849
Hôm qua:
977
Tuần này:
1826
Tháng này:
2888
Tất cả:
2757004

Huyện Đông Sơn cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án Hạ tầng khu dân cư mới tại Đồng Xỉn, thôn 2, xã Đông Minh.

Ngày 22/07/2021 09:27:32

Sáng 21/7, UBND huyện Đông Sơn tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 hộ gia đình thuộc thôn 1, thôn 2 xã Đông Minh để thực hiện dự án: Hạ tầng khu dân cư mới tại Đồng Xỉn, thôn 2, xã Đông Minh, huyện Đông Sơn. Đồng chí Lê Thế Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban cưỡng chế thu hồi đất huyện chỉ đạo tại hiện trường.

 

   

Dự án Hạ tầng khu dân cư mới tại Đồng Xỉn, thôn 2, xã Đông Minh có 57 hộ gia đình có đất nông nghiệp thuộc diện thu hồi. Tính đến đấu tháng 6/2021, đã có 51/57 hộ gia đình, cá nhân thống nhất với chủ trương thực hiện dự án của nhà nước, nhận tiền bồi thường, bàn giao đất cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Vẫn còn 7  hộ gia đình thuộc thôn 1, thôn 2, xã Đông Minh chưa thống nhất nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Trước tình hình đó, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện, Ban thực hiện cưỡng chế huyện cùng cấp ủy - chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội xã Đông Minh tiếp tục tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhiều lần. Đến trước ngày diễn ra cưỡng chế, 1 trong số 6 hộ có Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đã đồng thuận, nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Với 5 hộ chưa nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng gồm hộ bà Trịnh Thị Học, thôn 1; ông Nguyễn Thái Hạnh, thôn 1; bà Nguyễn Thị Mai, thôn 1; ông Lê Thanh Hải, thôn 2; ông Trịnh Duy Tấn, thôn 2, UBND huyện tiến hành thực hiện phương án cưỡng chế và thông báo tới từng hộ gia đình.

Đúng 7h00, công tác cưỡng chế được thực hiện. Quyết định của Chủ tịch UBND huyện về việc cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án Hạ tầng khu dân cư mới tại Đồng Xỉn, thôn 2, xã Đông Minh được thông qua. Đồng chí Lê Thế Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban cưỡng chế thu hồi đất huyện phát lệnh thực hiện cưỡng chế, áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 hộ gia đình nói trên theo đúng quy định của pháp luật.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công tác phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, buổi cưỡng chế đã diễn ra an toàn về người và phương tiện tham gia cưỡng chế. Công tác cưỡng chế được thực hiện theo đúng quy trình, quy định.

Tại cuộc họp rút kinh nghiệm sau cưỡng chế, đồng chí Lê Thế Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban cưỡng chế thu hồi đất huyện ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác cưỡng chế. Đồng chí nhấn mạnh: Đạt được kết quả này, có sự chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương của các cấp, các ngành, công tác phối hợp chặt chẽ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; Công tác tuyên truyền được tập trung đẩy mạnh, thông tin kịp thời; lực lượng, phương tiện, máy móc được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo… Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu sau cuộc họp rút kinh nghiệm, nhà thầu thi công dự án, tập trung nhân lực, máy móc, phương tiện khẩn trương thi công thực hiện dự án theo đúng tiến độ quy định, tránh tình trạng tái lần chiếm; lực lượng công an tiếp tục bộ trí lực lượng bám, nắm địa bàn.

Việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ không chấp hành các quy định của pháp luật để thực hiện dự án đã được phê duyệt góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, giữ vững sự ổn định về an ninh trật tự tại địa phương, qua đó, cũng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về đất đai của người dân./.

Thu Hương

  

Huyện Đông Sơn cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án Hạ tầng khu dân cư mới tại Đồng Xỉn, thôn 2, xã Đông Minh.

Đăng lúc: 22/07/2021 09:27:32 (GMT+7)

Sáng 21/7, UBND huyện Đông Sơn tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 hộ gia đình thuộc thôn 1, thôn 2 xã Đông Minh để thực hiện dự án: Hạ tầng khu dân cư mới tại Đồng Xỉn, thôn 2, xã Đông Minh, huyện Đông Sơn. Đồng chí Lê Thế Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban cưỡng chế thu hồi đất huyện chỉ đạo tại hiện trường.

 

   

Dự án Hạ tầng khu dân cư mới tại Đồng Xỉn, thôn 2, xã Đông Minh có 57 hộ gia đình có đất nông nghiệp thuộc diện thu hồi. Tính đến đấu tháng 6/2021, đã có 51/57 hộ gia đình, cá nhân thống nhất với chủ trương thực hiện dự án của nhà nước, nhận tiền bồi thường, bàn giao đất cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Vẫn còn 7  hộ gia đình thuộc thôn 1, thôn 2, xã Đông Minh chưa thống nhất nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Trước tình hình đó, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện, Ban thực hiện cưỡng chế huyện cùng cấp ủy - chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội xã Đông Minh tiếp tục tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhiều lần. Đến trước ngày diễn ra cưỡng chế, 1 trong số 6 hộ có Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đã đồng thuận, nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Với 5 hộ chưa nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng gồm hộ bà Trịnh Thị Học, thôn 1; ông Nguyễn Thái Hạnh, thôn 1; bà Nguyễn Thị Mai, thôn 1; ông Lê Thanh Hải, thôn 2; ông Trịnh Duy Tấn, thôn 2, UBND huyện tiến hành thực hiện phương án cưỡng chế và thông báo tới từng hộ gia đình.

Đúng 7h00, công tác cưỡng chế được thực hiện. Quyết định của Chủ tịch UBND huyện về việc cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án Hạ tầng khu dân cư mới tại Đồng Xỉn, thôn 2, xã Đông Minh được thông qua. Đồng chí Lê Thế Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban cưỡng chế thu hồi đất huyện phát lệnh thực hiện cưỡng chế, áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 hộ gia đình nói trên theo đúng quy định của pháp luật.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công tác phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, buổi cưỡng chế đã diễn ra an toàn về người và phương tiện tham gia cưỡng chế. Công tác cưỡng chế được thực hiện theo đúng quy trình, quy định.

Tại cuộc họp rút kinh nghiệm sau cưỡng chế, đồng chí Lê Thế Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban cưỡng chế thu hồi đất huyện ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác cưỡng chế. Đồng chí nhấn mạnh: Đạt được kết quả này, có sự chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương của các cấp, các ngành, công tác phối hợp chặt chẽ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; Công tác tuyên truyền được tập trung đẩy mạnh, thông tin kịp thời; lực lượng, phương tiện, máy móc được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo… Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu sau cuộc họp rút kinh nghiệm, nhà thầu thi công dự án, tập trung nhân lực, máy móc, phương tiện khẩn trương thi công thực hiện dự án theo đúng tiến độ quy định, tránh tình trạng tái lần chiếm; lực lượng công an tiếp tục bộ trí lực lượng bám, nắm địa bàn.

Việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ không chấp hành các quy định của pháp luật để thực hiện dự án đã được phê duyệt góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, giữ vững sự ổn định về an ninh trật tự tại địa phương, qua đó, cũng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về đất đai của người dân./.

Thu Hương

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?