Truy cập

Hôm nay:
1352
Hôm qua:
3910
Tuần này:
5262
Tháng này:
10452
Tất cả:
2122773

Huyện Đông Sơn: Không ngừng nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

Ngày 23/12/2019 21:57:17

Những năm qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (TTBDCT) huyện Đông Sơn luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, xem đó là nhiệm vụ quan trọng góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương.

Với phương châm “Học đi đôi với hành”, TTBDCT huyện Đông Sơn đã chỉ đạo cán bộ, giảng viên ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ bài giảng; đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng mở rộng liên hệ giữa lý luận với thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn công tác; tăng cường khả năng vận dụng thực tiễn vào bài giảng, coi trọng cung cấp kiến thức, nghiệp vụ chuyên ngành nhằm trang bị kiến thức lý luận khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tăng cường thao giảng, dự giờ để góp ý nâng cao chất lượng giờ học. Cùng với đó, trung tâm thực hiện nghiêm túc trong việc quản lý đội ngũ giảng viên của đơn vị thông qua việc giao nhiệm vụ, phân bài giảng cho giảng viên ở từng loại hình đào tạo, bồi dưỡng cụ thể. Trước khi giảng viên lên lớp, ban giám đốc trung tâm trực tiếp phê duyệt giáo án, sau mỗi chương trình đều tổ chức họp chuyên môn rút kinh nghiệm và góp ý sửa đổi nội dung bài giảng, bổ sung kiến thức để giảng viên ngày càng hoàn thiện hơn. Sau mỗi bài giảng, trung tâm tổ chức lấy ý kiến học viên để đánh giá giảng viên trên các mặt, như: Nội dung, phương pháp, thái độ, trách nhiệm, chấp hành thời gian lên lớp... Ở các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, trung tâm đều tiến hành rút kinh nghiệm về công tác tổ chức, quản lý và giảng dạy...

Chỉ tính riêng năm 2019, TTBDCT huyện Đông Sơn đã mở được 18 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ báo cáo viên và nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở, tập huấn nghiệp vụ MTTQ và các đoàn thể, giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới... thu hút 2.774 học viên tham gia. Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng, cung cấp tài liệu cho học viên được thực hiện thường xuyên, qua đó cung cấp kịp thời tình hình thời sự cho báo cáo viên định hướng công tác tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, góp phần định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận, ổn định chính trị trên địa bàn. Việc đánh giá kết quả học tập của học viên được cán bộ, giảng viên của TTBDCT huyện Đông Sơn coi trọng và phối hợp với đơn vị có học viên đi học quản lý, kiểm tra chặt chẽ con số, đồng thời cải tiến theo hướng mở rộng và liên hệ thực tiễn nhằm phát huy tính sáng tạo, nâng cao kiến thức thực tiễn cho học viên qua các buổi đi thực tế các mô hình về lĩnh vực kinh tế, xây dựng nông thôn mới... Kết thúc mỗi khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt từ  90% trở lên, bảo đảm nội dung toàn diện, nâng cao được nhận thức lý luận chính trị và yêu cầu hoạt động thực tiễn của học viên. Qua khảo sát thực tế công tác cán bộ ở cơ sở của huyện cho thấy: hầu hết những cán bộ đã qua các lớp bồi dưỡng tại trung tâm sau khi về địa phương công tác đã biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn để giải quyết những công việc cụ thể, góp phần làm chuyển biến tình hình kinh tế - xã hội ở cơ sở, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao.

Toàn cảnh lớp tập huấn phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm thủy sản an toàn

Trong thời gian tới, TTBDCT huyện Đông Sơn tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh./.

 

 

 

 

Minh Ánh

Trung tâm chính trị huyện

 

Huyện Đông Sơn: Không ngừng nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

Đăng lúc: 23/12/2019 21:57:17 (GMT+7)

Những năm qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (TTBDCT) huyện Đông Sơn luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, xem đó là nhiệm vụ quan trọng góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương.

Với phương châm “Học đi đôi với hành”, TTBDCT huyện Đông Sơn đã chỉ đạo cán bộ, giảng viên ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ bài giảng; đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng mở rộng liên hệ giữa lý luận với thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn công tác; tăng cường khả năng vận dụng thực tiễn vào bài giảng, coi trọng cung cấp kiến thức, nghiệp vụ chuyên ngành nhằm trang bị kiến thức lý luận khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tăng cường thao giảng, dự giờ để góp ý nâng cao chất lượng giờ học. Cùng với đó, trung tâm thực hiện nghiêm túc trong việc quản lý đội ngũ giảng viên của đơn vị thông qua việc giao nhiệm vụ, phân bài giảng cho giảng viên ở từng loại hình đào tạo, bồi dưỡng cụ thể. Trước khi giảng viên lên lớp, ban giám đốc trung tâm trực tiếp phê duyệt giáo án, sau mỗi chương trình đều tổ chức họp chuyên môn rút kinh nghiệm và góp ý sửa đổi nội dung bài giảng, bổ sung kiến thức để giảng viên ngày càng hoàn thiện hơn. Sau mỗi bài giảng, trung tâm tổ chức lấy ý kiến học viên để đánh giá giảng viên trên các mặt, như: Nội dung, phương pháp, thái độ, trách nhiệm, chấp hành thời gian lên lớp... Ở các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, trung tâm đều tiến hành rút kinh nghiệm về công tác tổ chức, quản lý và giảng dạy...

Chỉ tính riêng năm 2019, TTBDCT huyện Đông Sơn đã mở được 18 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ báo cáo viên và nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở, tập huấn nghiệp vụ MTTQ và các đoàn thể, giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới... thu hút 2.774 học viên tham gia. Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng, cung cấp tài liệu cho học viên được thực hiện thường xuyên, qua đó cung cấp kịp thời tình hình thời sự cho báo cáo viên định hướng công tác tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, góp phần định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận, ổn định chính trị trên địa bàn. Việc đánh giá kết quả học tập của học viên được cán bộ, giảng viên của TTBDCT huyện Đông Sơn coi trọng và phối hợp với đơn vị có học viên đi học quản lý, kiểm tra chặt chẽ con số, đồng thời cải tiến theo hướng mở rộng và liên hệ thực tiễn nhằm phát huy tính sáng tạo, nâng cao kiến thức thực tiễn cho học viên qua các buổi đi thực tế các mô hình về lĩnh vực kinh tế, xây dựng nông thôn mới... Kết thúc mỗi khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt từ  90% trở lên, bảo đảm nội dung toàn diện, nâng cao được nhận thức lý luận chính trị và yêu cầu hoạt động thực tiễn của học viên. Qua khảo sát thực tế công tác cán bộ ở cơ sở của huyện cho thấy: hầu hết những cán bộ đã qua các lớp bồi dưỡng tại trung tâm sau khi về địa phương công tác đã biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn để giải quyết những công việc cụ thể, góp phần làm chuyển biến tình hình kinh tế - xã hội ở cơ sở, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao.

Toàn cảnh lớp tập huấn phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm thủy sản an toàn

Trong thời gian tới, TTBDCT huyện Đông Sơn tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh./.

 

 

 

 

Minh Ánh

Trung tâm chính trị huyện

 

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?