Truy cập

Hôm nay:
843
Hôm qua:
1860
Tuần này:
6731
Tháng này:
33119
Tất cả:
1777702

Huyện Đông Sơn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Ngày 07/10/2019 23:41:08

Những năm qua, thực hiện “Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững”, ngành nông nghiệp của huyện Đông Sơn đã có những bước phát triển mới, chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, từng bước hình thành các chuỗi liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

                                                                   

Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện đã chuyển đổi được 942 ha, đạt 72,74% so với kế hoạch giai đoạn 2016-2020. Trong đó, tổng diện tích đất chuyển sang làm trang trại, gia trại là 170,9 ha. Các trang trại, gia trại chủ yếu là chăn nuôi tổng hợp kết hợp trồng trọt và nuôi trồng thủy sản; tổng diện tích chuyển đổi sang trồng trọt là 655,6 ha; diện tích chuyển đổi đất 2 lúa kém hiệu quả sang mô hình lúa-cá là 115,5 ha. Các mô hình chuyển đổi tập trung ở các xã Đông Hoàng, Đông Ninh, Đông Minh, Đông Nam, Đông Quang. Một số mô hình nuôi thâm canh và bán thâm canh thủy sản trên địa bàn huyện cho doanh thu đạt 500-900 triệu đồng/ ha/ năm.

Mặc dù vậy, so với mục tiêu đề ra thì việc triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp vẫn còn chậm, hiệu quả mang lại chưa tương xứng với kỳ vọng. Nguyên nhân là do nguồn lực đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước còn hạn chế. Hiệu quả trong công tác dịch vụ sản xuất, bao tiêu sản phẩm chưa cao. Kết cấu hạ tầng ngành nông, lâm, thủy sản đã xuống cấp, chưa được đầu tư tu bổ. Chưa có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhất là lĩnh vực chế biến, tiêu thụ nông sản…..

Để đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2019-2020, huyện Đông Sơn đề ra mục tiêu chung đó là: tập trung chỉ đạo tạo đột phá về giá trị, tăng tỷ trọng sản phẩm hàng hóa, tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về chất lượng và độ an toàn của sản phẩm. Tăng liên kết nhằm đưa sản phẩm hàng hóa nông sản vào tiêu thụ tại các doanh nghiệp, siêu thị, chợ đầu mối và khu công nghiệp trên địa bàn huyện và tỉnh; điều chỉnh quy mô diện tích chuyển đổi phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị huyện Đông Sơn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025./.

 

Thực hiện: Thu Hương

 

 

  

Huyện Đông Sơn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Đăng lúc: 07/10/2019 23:41:08 (GMT+7)

Những năm qua, thực hiện “Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững”, ngành nông nghiệp của huyện Đông Sơn đã có những bước phát triển mới, chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, từng bước hình thành các chuỗi liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

                                                                   

Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện đã chuyển đổi được 942 ha, đạt 72,74% so với kế hoạch giai đoạn 2016-2020. Trong đó, tổng diện tích đất chuyển sang làm trang trại, gia trại là 170,9 ha. Các trang trại, gia trại chủ yếu là chăn nuôi tổng hợp kết hợp trồng trọt và nuôi trồng thủy sản; tổng diện tích chuyển đổi sang trồng trọt là 655,6 ha; diện tích chuyển đổi đất 2 lúa kém hiệu quả sang mô hình lúa-cá là 115,5 ha. Các mô hình chuyển đổi tập trung ở các xã Đông Hoàng, Đông Ninh, Đông Minh, Đông Nam, Đông Quang. Một số mô hình nuôi thâm canh và bán thâm canh thủy sản trên địa bàn huyện cho doanh thu đạt 500-900 triệu đồng/ ha/ năm.

Mặc dù vậy, so với mục tiêu đề ra thì việc triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp vẫn còn chậm, hiệu quả mang lại chưa tương xứng với kỳ vọng. Nguyên nhân là do nguồn lực đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước còn hạn chế. Hiệu quả trong công tác dịch vụ sản xuất, bao tiêu sản phẩm chưa cao. Kết cấu hạ tầng ngành nông, lâm, thủy sản đã xuống cấp, chưa được đầu tư tu bổ. Chưa có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhất là lĩnh vực chế biến, tiêu thụ nông sản…..

Để đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2019-2020, huyện Đông Sơn đề ra mục tiêu chung đó là: tập trung chỉ đạo tạo đột phá về giá trị, tăng tỷ trọng sản phẩm hàng hóa, tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về chất lượng và độ an toàn của sản phẩm. Tăng liên kết nhằm đưa sản phẩm hàng hóa nông sản vào tiêu thụ tại các doanh nghiệp, siêu thị, chợ đầu mối và khu công nghiệp trên địa bàn huyện và tỉnh; điều chỉnh quy mô diện tích chuyển đổi phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị huyện Đông Sơn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025./.

 

Thực hiện: Thu Hương

 

 

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?