Truy cập

Hôm nay:
322
Hôm qua:
1397
Tuần này:
7317
Tháng này:
25407
Tất cả:
1524732

Huyện Đông Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng; công tác xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Ngày 12/03/2019 00:33:44

Sáng ngày 21/2/2019, Huyện Đông Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng; công tác xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Trần Anh Chung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khai mạc hội nghị.

Năm 2018, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo, hỗ trợ của UBND tỉnh và các sở, ban, ngày cấp tỉnh; sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, các ngành các cấp cùng nhân dân trong huyện đã phát động nhiều phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh; 26/26 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 18,2%; thu nhập bình quân đầu người đạt 43,5 triệu đồng, 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thông mới lên 14/14 xã, đạt 100%. Phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT diễn ra sôi nổi ở khắp các cơ quan, đơn vị, địa phương. 46/48 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 95,8%, đứng đầu toàn tỉnh. 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, đứng đầu toàn tỉnh.

Về nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện năm 2019, huyện Đông Sơn tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh một cách sâu rộng trong hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân; đẩy mạnh phong trào thi đua chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với các phong trào “ lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “ Sản xuất kinh doanh giỏi”… Nâng cao chất lượng các hoạt động VH- XH theo hướng chuẩn hóa, xã gội hóa. Đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết thắng, vì an ninh tổ quốc; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Từ các phong trào thi đua, Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn đã khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận các danh hiệu thu đua, hình thức khen thưởng cho 672 tập thể, 1.154 cá nhân đã có thành xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước.

Nhân dịp này, huyện Đông Sơn đã phát động thi đua và tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua năm 2019 giữa các cơ quan đơn vị; các phòng ban ngành đoàn thể trên địa bàn.

PV: Nhàn- Cường

Huyện Đông Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng; công tác xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Đăng lúc: 12/03/2019 00:33:44 (GMT+7)

Sáng ngày 21/2/2019, Huyện Đông Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng; công tác xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Trần Anh Chung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khai mạc hội nghị.

Năm 2018, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo, hỗ trợ của UBND tỉnh và các sở, ban, ngày cấp tỉnh; sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, các ngành các cấp cùng nhân dân trong huyện đã phát động nhiều phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh; 26/26 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 18,2%; thu nhập bình quân đầu người đạt 43,5 triệu đồng, 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thông mới lên 14/14 xã, đạt 100%. Phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT diễn ra sôi nổi ở khắp các cơ quan, đơn vị, địa phương. 46/48 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 95,8%, đứng đầu toàn tỉnh. 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, đứng đầu toàn tỉnh.

Về nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện năm 2019, huyện Đông Sơn tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh một cách sâu rộng trong hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân; đẩy mạnh phong trào thi đua chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với các phong trào “ lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “ Sản xuất kinh doanh giỏi”… Nâng cao chất lượng các hoạt động VH- XH theo hướng chuẩn hóa, xã gội hóa. Đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết thắng, vì an ninh tổ quốc; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Từ các phong trào thi đua, Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn đã khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận các danh hiệu thu đua, hình thức khen thưởng cho 672 tập thể, 1.154 cá nhân đã có thành xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước.

Nhân dịp này, huyện Đông Sơn đã phát động thi đua và tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua năm 2019 giữa các cơ quan đơn vị; các phòng ban ngành đoàn thể trên địa bàn.

PV: Nhàn- Cường