Truy cập

Hôm nay:
306
Hôm qua:
2507
Tuần này:
17300
Tháng này:
73276
Tất cả:
3411034

Huyện uỷ tổ chức hội nghị Hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025.

Ngày 17/05/2022 17:15:33

Chiều 12/5, Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức hội Hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025.

Dự hội nghị có các đồng chí thường trực Huyện ủy; các đồng chí Uỷ viên BTV huyện ủy; Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện; Bí thư, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Bí thư Đảng ủy cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy; Trưởng Công an các xã, thị trấn. Đồng chí Lê Trọng Thụ-Bí thư huyện ủy,Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Lê Thanh Hải-Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Hướng dẫn chỉ đạo tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025; Kế hoạch, hướng dẫn bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2022-2025; Kế hoạch xây dựng mô hình nổi trội và mô hình ứng dụng CNTT trong công tác tuyên truyền vận động Nhân dân xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và đô thị văn minh, giai đoạn 2022-2025; Hướng dẫn quy trình bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2022-2025; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06 “phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia, giai ddaonj 2022-2025, tầm nhìnđến năm 2030”.

Dưới sự điều hành của đồng chí Lê Thanh Hải-Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tại phần thảo luận, các đai biểu trao đổi, thảo luận một số vấn đề liên quan và đã được các cơ quan chuyên môn giải thích, làm rõ.

Ảnh: Đồng chí Lê Trọng Thụ-Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Trọng Thụ-Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đại biểu, đặc biệt là Đảng bộ xã, thị trấn tập trung cao, quan tâm quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các yêu cầu tại Công văn, Kế hoạch, Hướng dẫn của cấp trên về chỉ đạo tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025 và bầu cử Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2022-2025. huẩn bị văn kiện đại hội chi bộ, các báo cáo phải bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, bám sát các chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra. Công tác nhân sự phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình.

Đối với Kế hoạch xây dựng mô hình nổi trội và mô hình ứng dụng CNTT trong công tác tuyên truyền vận động Nhân dân xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và đô thị văn minh, giai đoạn 2022-2025, cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo điều hành. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị từ huyện đến cơ sở phải xác định rõ việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Cùng đó, đồng chí Bí thư huyện ủy cũng đã đưa ra ý kiến chỉ đạo đối với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022./.

Thực hiện: Thu Hương-Kim Oanh

 

 

Huyện uỷ tổ chức hội nghị Hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025.

Đăng lúc: 17/05/2022 17:15:33 (GMT+7)

Chiều 12/5, Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức hội Hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025.

Dự hội nghị có các đồng chí thường trực Huyện ủy; các đồng chí Uỷ viên BTV huyện ủy; Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện; Bí thư, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Bí thư Đảng ủy cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy; Trưởng Công an các xã, thị trấn. Đồng chí Lê Trọng Thụ-Bí thư huyện ủy,Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Lê Thanh Hải-Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Hướng dẫn chỉ đạo tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025; Kế hoạch, hướng dẫn bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2022-2025; Kế hoạch xây dựng mô hình nổi trội và mô hình ứng dụng CNTT trong công tác tuyên truyền vận động Nhân dân xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và đô thị văn minh, giai đoạn 2022-2025; Hướng dẫn quy trình bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2022-2025; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06 “phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia, giai ddaonj 2022-2025, tầm nhìnđến năm 2030”.

Dưới sự điều hành của đồng chí Lê Thanh Hải-Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tại phần thảo luận, các đai biểu trao đổi, thảo luận một số vấn đề liên quan và đã được các cơ quan chuyên môn giải thích, làm rõ.

Ảnh: Đồng chí Lê Trọng Thụ-Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Trọng Thụ-Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đại biểu, đặc biệt là Đảng bộ xã, thị trấn tập trung cao, quan tâm quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các yêu cầu tại Công văn, Kế hoạch, Hướng dẫn của cấp trên về chỉ đạo tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025 và bầu cử Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2022-2025. huẩn bị văn kiện đại hội chi bộ, các báo cáo phải bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, bám sát các chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra. Công tác nhân sự phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình.

Đối với Kế hoạch xây dựng mô hình nổi trội và mô hình ứng dụng CNTT trong công tác tuyên truyền vận động Nhân dân xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và đô thị văn minh, giai đoạn 2022-2025, cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo điều hành. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị từ huyện đến cơ sở phải xác định rõ việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Cùng đó, đồng chí Bí thư huyện ủy cũng đã đưa ra ý kiến chỉ đạo đối với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022./.

Thực hiện: Thu Hương-Kim Oanh

 

 

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?