Truy cập

Hôm nay:
859
Hôm qua:
1860
Tuần này:
6747
Tháng này:
33135
Tất cả:
1777717

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị 06 tháng đầu trên địa bàn huyện.

Ngày 25/08/2019 22:14:43

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đông Sơn thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị theo đúng nội dung chương trình, kế hoạch đề ra. Đối với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản, bồi dưỡng các chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ, các chương trình lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể; các chương trình bồi dưỡng, tổ chức hội nghị thông tin thời sự, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp được triển khai đầy đủ, kết quả đáng khích lệ qua kết quả mở lớp.

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã mở được 18 lớp bối dưỡng, với 1.730 học viên học tập.  Trong đó, 1 lớp bồi dượng LLCT, 01 lớp Bồi dưỡng chuyên đề giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới cho Đảng viên mới với 77 học viên; 1 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và chuyên đề chủ nghĩa yêu nước cho 86 quần chúng ưu tú; 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ LLCT và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội nông dân, đội ngũ cán bộ UBMTTQ huyện, với 325 học viên. Ngoài ra, còn tổ chức 16 kỳ Hội nghị báo cáo viên-Tuyên truyền miệng và hối hợp chỉ đạo ở cơ sở tổ chức hội nghị định kỳ hàng tháng cho 3.840 lượt người nghe; phối hợp mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đoàn-đội-hội; Bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát; tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2019.

Cùng với các lớp theo kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy phê duyệt từ đầu năm, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với các ban, ngành mở các lớp như: lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; lớp Trung cấp LLCT hệ không chính quy, khóa học 2019-2020; mở lớp chuyên viên cho 160 CBCC trên địa bàn huyện tham gia;…

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhất là đổi mới việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng; đẩy mạnh hơn nữa việc nâng cao chất lượng dạy và học, trọng tâm là các chương trình đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới và bồi dưỡng các chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ dự nguồn cấp ủy và các khối đoàn thể…./.

                      

 

Thu Hương

  

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị 06 tháng đầu trên địa bàn huyện.

Đăng lúc: 25/08/2019 22:14:43 (GMT+7)

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đông Sơn thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị theo đúng nội dung chương trình, kế hoạch đề ra. Đối với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản, bồi dưỡng các chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ, các chương trình lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể; các chương trình bồi dưỡng, tổ chức hội nghị thông tin thời sự, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp được triển khai đầy đủ, kết quả đáng khích lệ qua kết quả mở lớp.

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã mở được 18 lớp bối dưỡng, với 1.730 học viên học tập.  Trong đó, 1 lớp bồi dượng LLCT, 01 lớp Bồi dưỡng chuyên đề giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới cho Đảng viên mới với 77 học viên; 1 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và chuyên đề chủ nghĩa yêu nước cho 86 quần chúng ưu tú; 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ LLCT và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội nông dân, đội ngũ cán bộ UBMTTQ huyện, với 325 học viên. Ngoài ra, còn tổ chức 16 kỳ Hội nghị báo cáo viên-Tuyên truyền miệng và hối hợp chỉ đạo ở cơ sở tổ chức hội nghị định kỳ hàng tháng cho 3.840 lượt người nghe; phối hợp mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đoàn-đội-hội; Bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát; tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2019.

Cùng với các lớp theo kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy phê duyệt từ đầu năm, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với các ban, ngành mở các lớp như: lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; lớp Trung cấp LLCT hệ không chính quy, khóa học 2019-2020; mở lớp chuyên viên cho 160 CBCC trên địa bàn huyện tham gia;…

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhất là đổi mới việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng; đẩy mạnh hơn nữa việc nâng cao chất lượng dạy và học, trọng tâm là các chương trình đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới và bồi dưỡng các chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ dự nguồn cấp ủy và các khối đoàn thể…./.

                      

 

Thu Hương

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?