Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
528
Hôm qua:
1297
Tuần này:
13222
Tháng này:
39535
Tất cả:
928664

Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, khóa II năm 2017

Ngày 09/08/2017 21:14:02

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện vua tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, khóa II năm 2017. Dự lễ Khai giảng có đồng chí Nguyên Hồng Quang- Ủy viên BTV- Truong Ban Tổ chức huyện ủy; đồng chi Nguyễn Thị Ly- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, đồng chí Trịnh Duy Dũng- Giám đốc TTBD chinh trị huyện, giảng viên TTBD Chính trị và gần 70 học viên là những đảng viên mới đên từ các Đảng bộ Chi bộ trực thuộc..

Trong thoi gian 9 ngày, từ ngày 31/7- 8/8/2017, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cach mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phat huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước phâp quyền XHCN; Đườn lối phát triển kinh tê- xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, Khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi truong; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tê; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tac xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; Phân đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng cộng sản Việt nam.
Đây là dịp để các đồng chí Đảng viên mới nâng cao nhận thức trách nhiệm của người Đảng viên trong giai đoạn cách mạng mới. Trên cơ sở các nội dung được hướng dẫn tại khóa học, mỗi Đảng viên sẽ xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành Đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
PV: Nhàn- Cuong

Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, khóa II năm 2017

Đăng lúc: 09/08/2017 21:14:02 (GMT+7)

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện vua tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, khóa II năm 2017. Dự lễ Khai giảng có đồng chí Nguyên Hồng Quang- Ủy viên BTV- Truong Ban Tổ chức huyện ủy; đồng chi Nguyễn Thị Ly- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, đồng chí Trịnh Duy Dũng- Giám đốc TTBD chinh trị huyện, giảng viên TTBD Chính trị và gần 70 học viên là những đảng viên mới đên từ các Đảng bộ Chi bộ trực thuộc..

Trong thoi gian 9 ngày, từ ngày 31/7- 8/8/2017, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cach mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phat huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước phâp quyền XHCN; Đườn lối phát triển kinh tê- xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, Khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi truong; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tê; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tac xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; Phân đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng cộng sản Việt nam.
Đây là dịp để các đồng chí Đảng viên mới nâng cao nhận thức trách nhiệm của người Đảng viên trong giai đoạn cách mạng mới. Trên cơ sở các nội dung được hướng dẫn tại khóa học, mỗi Đảng viên sẽ xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành Đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
PV: Nhàn- Cuong