Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1138
Hôm qua:
2373
Tuần này:
1138
Tháng này:
21972
Tất cả:
1185749

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính cho cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã năm 2017

Ngày 05/11/2017 03:04:22

Sáng ngày 26/1l UBND huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính cho 100 học viên là cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã năm 2017. Đồng chí Nguyễn Đình Thông, Phó Chủ tịch UBND huyeenjphast biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được nghe lãnh đạo Sở tư pháp truyền đạt các kiến thức về mục đích, ý nghĩa của công tác kiểm soát thủ tục hành chính, hướng dẫn cách thức tổ chức thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị; các văn bản quy phạm pháp luật mới về kiểm soát thủ tục hành chính như: Thông tư số 05/2014/TT-BTP; Thông tư số 07/2014/TT-BTP và cách thức nhận diện thủ tục hành chính theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP. Các biểu mẫu và hướng dẫn kỹ năng điền biểu mẫu đánh giá tác động về các thủ tục hành chính đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính; tổ chức thực hành tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Quy trình rà soát và công bố niêm yết công khai thủ tục hành chính, tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chúc và công dân về thủ tục hành chính. Cũng tại lớp tập huấn này, các học viên được chỉ ra một số lỗi thường gặp khi giải quyết thủ tục hành chính và giải đáp một số nội dung có liên quan trong việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính ngay tại đơn vị mình.

Thông qua lớp tập huấn này, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản trong thực thi công vụ cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã làm công tác cải cách hành chính và từ đó từng bước vận dụng vào thực tiễn hoạt động của đơn vị mình; góp phần đẩy mạnh hơn nữa công tác CCHC của tỉnh Thanh Hóa nói chung, của huyện Đông Sơn nói riêng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Tin, ảnh: Minh Ánh

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính cho cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã năm 2017

Đăng lúc: 05/11/2017 03:04:22 (GMT+7)

Sáng ngày 26/1l UBND huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính cho 100 học viên là cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã năm 2017. Đồng chí Nguyễn Đình Thông, Phó Chủ tịch UBND huyeenjphast biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được nghe lãnh đạo Sở tư pháp truyền đạt các kiến thức về mục đích, ý nghĩa của công tác kiểm soát thủ tục hành chính, hướng dẫn cách thức tổ chức thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị; các văn bản quy phạm pháp luật mới về kiểm soát thủ tục hành chính như: Thông tư số 05/2014/TT-BTP; Thông tư số 07/2014/TT-BTP và cách thức nhận diện thủ tục hành chính theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP. Các biểu mẫu và hướng dẫn kỹ năng điền biểu mẫu đánh giá tác động về các thủ tục hành chính đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính; tổ chức thực hành tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Quy trình rà soát và công bố niêm yết công khai thủ tục hành chính, tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chúc và công dân về thủ tục hành chính. Cũng tại lớp tập huấn này, các học viên được chỉ ra một số lỗi thường gặp khi giải quyết thủ tục hành chính và giải đáp một số nội dung có liên quan trong việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính ngay tại đơn vị mình.

Thông qua lớp tập huấn này, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản trong thực thi công vụ cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã làm công tác cải cách hành chính và từ đó từng bước vận dụng vào thực tiễn hoạt động của đơn vị mình; góp phần đẩy mạnh hơn nữa công tác CCHC của tỉnh Thanh Hóa nói chung, của huyện Đông Sơn nói riêng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Tin, ảnh: Minh Ánh