Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
908
Hôm qua:
588
Tuần này:
908
Tháng này:
27221
Tất cả:
916350

Kiểm tra công tác cải cách hành chính, công tác văn thư lưu trữ và công vụ tại các đơn vị trên địa bàn huyện

Ngày 23/08/2017 11:01:47

Mới đây đoàn công tác của huyện do đồng chí Nguyễn Anh trường, Phó Trưởng phòng nội vụ huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính công tác văn thư lưu trữ và công vụ tại một số xã trên địa bàn.

Qua kiểm tra thực tế, cho thấy lãnh đạo địa phương có sự quan tâm trong chỉ đạo triển khai thực hiện công tác CCHC trên địa bàn, thể hiện qua việc ban hành tương đối đầy đủ các văn bản chỉ đạo thực hiện, quyết định kiện toàn bộ phận một cửa. Kế hoạch CCHC đầy đủ các nội dung, phân công trách nhiệm, thời gian cụ thể. Có ban hành lịch làm việc, lịch tiếp dân, nội quy-quy chế tiếp công dân theo quy định. Trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoạt động ổn định, được duy trì hiệu quả. Có cập nhật và niêm yết kịp thời thủ tục hành chính theo quy định. Về kết quả giải quyết hồ sơ hành chính, hầu hết các CBCC phụ trách các lĩnh vực đều tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đúng theo thời gian quy định, có mở sổ theo dõi, các mẫu biểu đúng theo quy định. Thủ tục trợ cấp xã hội cho đối tượng khuyết tật nặng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng cho người chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đảm bảo thành phần hồ sơ đầy đủ, thời gian giải quyết đúng quy định. Trong lĩnh vực đất đai, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSD) lần đầu đảm bảo thời gian giải quyết tại UBND xã đúng quy định, tuy nhiên so với thời gian quy định của thủ tục hành chính thì có trễ hạn do bổ sung hồ sơ.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, tại các đơn vị vẫn còn tồn tại nhiều bất cập do nhiều nguyên nhân khác nhau. Song, chủ yếu vẫn là gặp khó khăn về cơ sở vật chất.

Dịp này, các xã cũng đã trình bày những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính thời gian qua, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề đối với UBND huyện.

Thông qua, đợt kiểm tra này,đã góp phầntăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, kịp thời chấn chỉnh những mặt hạn chế, tiêu cực để sửa đổi, bổ sung,từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được giao.

Tin, ảnh: Minh Ánh

Kiểm tra công tác cải cách hành chính, công tác văn thư lưu trữ và công vụ tại các đơn vị trên địa bàn huyện

Đăng lúc: 23/08/2017 11:01:47 (GMT+7)

Mới đây đoàn công tác của huyện do đồng chí Nguyễn Anh trường, Phó Trưởng phòng nội vụ huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính công tác văn thư lưu trữ và công vụ tại một số xã trên địa bàn.

Qua kiểm tra thực tế, cho thấy lãnh đạo địa phương có sự quan tâm trong chỉ đạo triển khai thực hiện công tác CCHC trên địa bàn, thể hiện qua việc ban hành tương đối đầy đủ các văn bản chỉ đạo thực hiện, quyết định kiện toàn bộ phận một cửa. Kế hoạch CCHC đầy đủ các nội dung, phân công trách nhiệm, thời gian cụ thể. Có ban hành lịch làm việc, lịch tiếp dân, nội quy-quy chế tiếp công dân theo quy định. Trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoạt động ổn định, được duy trì hiệu quả. Có cập nhật và niêm yết kịp thời thủ tục hành chính theo quy định. Về kết quả giải quyết hồ sơ hành chính, hầu hết các CBCC phụ trách các lĩnh vực đều tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đúng theo thời gian quy định, có mở sổ theo dõi, các mẫu biểu đúng theo quy định. Thủ tục trợ cấp xã hội cho đối tượng khuyết tật nặng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng cho người chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đảm bảo thành phần hồ sơ đầy đủ, thời gian giải quyết đúng quy định. Trong lĩnh vực đất đai, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSD) lần đầu đảm bảo thời gian giải quyết tại UBND xã đúng quy định, tuy nhiên so với thời gian quy định của thủ tục hành chính thì có trễ hạn do bổ sung hồ sơ.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, tại các đơn vị vẫn còn tồn tại nhiều bất cập do nhiều nguyên nhân khác nhau. Song, chủ yếu vẫn là gặp khó khăn về cơ sở vật chất.

Dịp này, các xã cũng đã trình bày những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính thời gian qua, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề đối với UBND huyện.

Thông qua, đợt kiểm tra này,đã góp phầntăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, kịp thời chấn chỉnh những mặt hạn chế, tiêu cực để sửa đổi, bổ sung,từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được giao.

Tin, ảnh: Minh Ánh