Truy cập

Hôm nay:
272
Hôm qua:
2081
Tuần này:
10035
Tháng này:
10035
Tất cả:
2520052

Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX

Ngày 21/11/2020 21:49:27

Ngày 19/11/ 2020, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 16, đồng chí Nguyễn Quang Hải, uỷ viên Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Viết Chí, Thường vụ huyện uỷ, phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chỉ trì kỳ họp

 

 

Toàn cảnh kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Nguyễn Quang Hải, uỷ viên BCH Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 có nhiệm vụ quan trọng. Hội đồng nhân dân huyện sẽ thảo luận, xem xét, quyết định thông qua Tờ trình của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng khu dân cư mới trên địa bàn huyện Đông Sơn. Báo cáo của Ban kinh tế  xã hội  HĐND huyện thẩm tra tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng khu dân cư mới trên địa bàn huyện Đông Sơn. Miễn nhiệm chức danh phó trưởng Ban kinh tế xã hội huyện Đông Sơn khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND huyện Đông Sơn khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-202, do vậy đại biểu HĐND huyện cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, trên cơ sở đó để HĐND huyện xem xét và quyết định, bảo đảm cho kỳ họp thành công, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong huyện.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, 100% đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng khu dân cư mới trên địa bàn huyện Đông Sơn. Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh phó trưởng Ban kinh tế xã hội HĐND huyện Đông Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Hoàng Thị Huyền. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND huyện Đông Sơn khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-202 với ông Nguyễn Văn Lưu, trưởng phòng Kinh tế hạ tầng, bà Hoàng Thị Huyền, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện./.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, uỷ viên Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí được bầu chức danh Uỷ viên UBND huyện Đông Sơn

 

 

Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX

Đăng lúc: 21/11/2020 21:49:27 (GMT+7)

Ngày 19/11/ 2020, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 16, đồng chí Nguyễn Quang Hải, uỷ viên Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Viết Chí, Thường vụ huyện uỷ, phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chỉ trì kỳ họp

 

 

Toàn cảnh kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Nguyễn Quang Hải, uỷ viên BCH Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 có nhiệm vụ quan trọng. Hội đồng nhân dân huyện sẽ thảo luận, xem xét, quyết định thông qua Tờ trình của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng khu dân cư mới trên địa bàn huyện Đông Sơn. Báo cáo của Ban kinh tế  xã hội  HĐND huyện thẩm tra tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng khu dân cư mới trên địa bàn huyện Đông Sơn. Miễn nhiệm chức danh phó trưởng Ban kinh tế xã hội huyện Đông Sơn khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND huyện Đông Sơn khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-202, do vậy đại biểu HĐND huyện cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, trên cơ sở đó để HĐND huyện xem xét và quyết định, bảo đảm cho kỳ họp thành công, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong huyện.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, 100% đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng khu dân cư mới trên địa bàn huyện Đông Sơn. Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh phó trưởng Ban kinh tế xã hội HĐND huyện Đông Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Hoàng Thị Huyền. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND huyện Đông Sơn khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-202 với ông Nguyễn Văn Lưu, trưởng phòng Kinh tế hạ tầng, bà Hoàng Thị Huyền, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện./.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, uỷ viên Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí được bầu chức danh Uỷ viên UBND huyện Đông Sơn

 

 

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?