Truy cập

Hôm nay:
1671
Hôm qua:
1837
Tuần này:
11143
Tháng này:
54872
Tất cả:
2231032

Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và du lịch huyện Đông Sơn

Ngày 09/12/2019 20:38:45

Chiều 3/12/2019, UBND huyện Đông Sơn đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Đông Sơn. Về dự buổi lễ có đồng chí Lê Văn Thành-Uỷ viên BTV huyện ủy, PCT UBND huyện; đồng chí Nguyễn Trường Sinh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; các đồng chí lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa Thông tin cùng cán bộ, viên chức, người lao động 2 cơ quan Trung tâm văn hóa thông tin-TDTT và Đài truyền thanh huyện.

 

 

Các đồng chí lãnh đạo trao Quyết định cho

Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Đông Sơn.

 Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Trường-Phó trưởng phòng Nội vụ đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Trung tâm văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Đông Sơn, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể dục, thể thao; Đài Truyền thanh - Truyền hình trực thuộc UBND huyện Đông Sơn. Theo quyết định của UBND tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự bảo đảm một phần kinh phí chi thường xuyên, trực thuộc UBND huyện Đông Sơn; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự quản lý trực tiếp của UBND huyện về tổ chức hoạt động; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chức năng của Trung tâm là phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch, truyền thanh, truyền hình; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng,chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội của địa phương; hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, truyền thanh, truyền hình, thể thao và du lịch ở cơ sở. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí cho các tầng lớp nhân dân và thanh, thiếu nhi trên địa bàn, nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo tồn, phục hồi, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng trên địa bàn cấp huyện theo quy định. Thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng vốn tài liệu, bao gồm tài liệu trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; xây dựng hình thành thói quen đọc trong nhân dân; tham gia xây dựng và tổ chức việc luân chuyển tài liệu xuống cơ sở; phối hợp hoạt động trao đổi tài liệu, nghiệp vụ với các thư viện khác trên địa bàn; trên cơ sở đảm bảo các tiêu chuẩn về thư viện cấp tương đương ứng theo quy định của pháp luật; được đầu tư cơ sở vật chất và hoạt động bằng ngân sách nhà nước và các nguồn thu khác. Tổ chức và cung ứng các dịch vụ công về văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, du lịch, truyền thanh, truyền hình, thư viện đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo hưởng thụ của nhân dân trên địa bàn. Cơ cấu tổ chức lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và không quá 2 PGĐ, có các phòng chuyên môn nghiệp vụ bao gồm: Phòng hành chính, phòng nghiệp vụ và Đài Truyền thanh- truyền hình. 

Hội nghị cũng đã Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND huyện về việc bổ nhiệm chức vụ Giam đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Đông Sơn đối với bà Nguyễn Thị Ly-Trưởng Đài TT huyện. Quyết định về việc bộ nhiệm chức vụ Phó Giam đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và du lịch đối với các ông Lê Văn Hữu- Phó trưởng đài truyền thanh huyện và ông Vũ Ngọc Thanh-Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể dục, thể thao.

Đồng chí Lê Văn Thành-Uỷ viên BTV huyện ủy, PCT UBND huyện đã trao các Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho Trung tâm văn hóa, Thông tin, Thể thao và du lịch. Đồng chí đề nghị Cán bộ lãnh đạo, nhân viên Trung tâm sau khi được thành lập cần phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện có hiệu quả các chức năng nhiệm vụ được phân công hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Trung tâm phát triển vững mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện nhà.

Phát biểu nhận nhiệm vụ đồng chí Nguyễn Thị Ly-Giam đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Đông Sơn đã cảm ơn sự quan tâm của các cấp, các ngành. Đồng chí hứa sau khi đi vào hoạt động Trung tâm sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác thông tin tuyên truyền, phát triển sự nghiệp văn hóa thể thao, du lịch, bảo tồn, phục hồi, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, khai thác sử dụng vốn tài liệu; tạo sự đoàn kết thống nhất trong cơ quan, xây dựng đơn vị vững mạnh./.

                       

 

 

Thu Hương

  

Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và du lịch huyện Đông Sơn

Đăng lúc: 09/12/2019 20:38:45 (GMT+7)

Chiều 3/12/2019, UBND huyện Đông Sơn đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Đông Sơn. Về dự buổi lễ có đồng chí Lê Văn Thành-Uỷ viên BTV huyện ủy, PCT UBND huyện; đồng chí Nguyễn Trường Sinh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; các đồng chí lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa Thông tin cùng cán bộ, viên chức, người lao động 2 cơ quan Trung tâm văn hóa thông tin-TDTT và Đài truyền thanh huyện.

 

 

Các đồng chí lãnh đạo trao Quyết định cho

Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Đông Sơn.

 Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Trường-Phó trưởng phòng Nội vụ đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Trung tâm văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Đông Sơn, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể dục, thể thao; Đài Truyền thanh - Truyền hình trực thuộc UBND huyện Đông Sơn. Theo quyết định của UBND tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự bảo đảm một phần kinh phí chi thường xuyên, trực thuộc UBND huyện Đông Sơn; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự quản lý trực tiếp của UBND huyện về tổ chức hoạt động; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chức năng của Trung tâm là phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch, truyền thanh, truyền hình; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng,chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội của địa phương; hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, truyền thanh, truyền hình, thể thao và du lịch ở cơ sở. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí cho các tầng lớp nhân dân và thanh, thiếu nhi trên địa bàn, nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo tồn, phục hồi, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng trên địa bàn cấp huyện theo quy định. Thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng vốn tài liệu, bao gồm tài liệu trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; xây dựng hình thành thói quen đọc trong nhân dân; tham gia xây dựng và tổ chức việc luân chuyển tài liệu xuống cơ sở; phối hợp hoạt động trao đổi tài liệu, nghiệp vụ với các thư viện khác trên địa bàn; trên cơ sở đảm bảo các tiêu chuẩn về thư viện cấp tương đương ứng theo quy định của pháp luật; được đầu tư cơ sở vật chất và hoạt động bằng ngân sách nhà nước và các nguồn thu khác. Tổ chức và cung ứng các dịch vụ công về văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, du lịch, truyền thanh, truyền hình, thư viện đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo hưởng thụ của nhân dân trên địa bàn. Cơ cấu tổ chức lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và không quá 2 PGĐ, có các phòng chuyên môn nghiệp vụ bao gồm: Phòng hành chính, phòng nghiệp vụ và Đài Truyền thanh- truyền hình. 

Hội nghị cũng đã Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND huyện về việc bổ nhiệm chức vụ Giam đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Đông Sơn đối với bà Nguyễn Thị Ly-Trưởng Đài TT huyện. Quyết định về việc bộ nhiệm chức vụ Phó Giam đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và du lịch đối với các ông Lê Văn Hữu- Phó trưởng đài truyền thanh huyện và ông Vũ Ngọc Thanh-Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể dục, thể thao.

Đồng chí Lê Văn Thành-Uỷ viên BTV huyện ủy, PCT UBND huyện đã trao các Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho Trung tâm văn hóa, Thông tin, Thể thao và du lịch. Đồng chí đề nghị Cán bộ lãnh đạo, nhân viên Trung tâm sau khi được thành lập cần phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện có hiệu quả các chức năng nhiệm vụ được phân công hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Trung tâm phát triển vững mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện nhà.

Phát biểu nhận nhiệm vụ đồng chí Nguyễn Thị Ly-Giam đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Đông Sơn đã cảm ơn sự quan tâm của các cấp, các ngành. Đồng chí hứa sau khi đi vào hoạt động Trung tâm sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác thông tin tuyên truyền, phát triển sự nghiệp văn hóa thể thao, du lịch, bảo tồn, phục hồi, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, khai thác sử dụng vốn tài liệu; tạo sự đoàn kết thống nhất trong cơ quan, xây dựng đơn vị vững mạnh./.

                       

 

 

Thu Hương

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?