Truy cập

Hôm nay:
938
Hôm qua:
1987
Tuần này:
4882
Tháng này:
64246
Tất cả:
2240406

Tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt Trận ở khu dân cư năm 2020 tại huyện Đông Sơn.

Ngày 14/09/2020 15:09:19

Nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nghiệp vụ công tác mặt trận ở khu dân cư, ngày 11/9/2020, tại huyện Đông Sơn, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc (UBMTTQ) tỉnh phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ huyện Đông Sơn tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc cho Trưởng Ban công tác mặt trận ở khu dân cư năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Tòng, Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQ tỉnh, đồng chí Lê Thanh Hải- Phó Bí thư thường tực huyện ủy về dự.

Description: \\Dongsontv\d\HUONG\455_1427.00_01_12_04.Still001.jpg

Đồng chí Lê Thế Sơn-Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đến thời điểm này, công tác Phòng chống thiên taiđã được các cấp ủy đảng chính quyền trên địa bàn huyện quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện. Các ngành, các đơn vị đã chủ động bám sát và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dụng, chương trình, kế hoạch của ngành, của UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện. Chuẩn bị tốt theo phương chấm “4 tại chỗ” để sẵn sang ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; các ngành, các xã, thị trấn đã thực hiện rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án huy động các loại phương tiện, thiết bị để phục vụ công tác phòng chống thiên tại và chuẩn bị đầy đủ các vật tư như cọc tre, bạt sọc dừa,, áo phao…Đối với công tác ra quân làm thủy lợi, toàn huyện đã xử lý ách tắc, vớt bèo, phát quang hệ thống kênh tiêu liên xã 194.156 m2, đạt 95,29%, kênh nội đồng 12.585m3, đạt 132,81% kế hoạch.

Theo kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2020-2021, toàn huyện phấn đấu gieo trồng 500ha, trong đó, ngô 50 ha; ớt 10 ha;  khoai tây, khoai lang 130 ha. Chuyển đổi 67,5 ha đất trồng lúa sang sản xuất nông nghiệp khác có hiệu quả kinh tế cao. Để đảm bảo kế hoạch, UBND huyện đề ra các giải pháp như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương các gương điển hình tiên tiến và các mô hình tiên tiến trong sản xuất; quy vùng sản xuất tập trung cho từng xứ đồng, từng loại cây trồng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tưới tiêu, chăm sóc, bảo vệ và phòng trừ dịch hại; Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp.

Đối với kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020, toàn huyện sẽ tổ chức triển khai tiêm đồng loạy từ ngày 3/9/2020 đến 20/9/2020. Kết thúc đợt tiêm phòng, các xã, thị trấn tổng hợp kết quả công tác tiêm phòng đợt 2 trước ngày 23/9/2020.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luậnvề kế hoạch, chỉ tiêu, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch sản xuất, PCLBvà kế hoạch tiêm phòng trên địa bàn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thế Sơn-Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm kế hoạch sản xuất nông nghiệp, gắn sản xuất vụ đông với việc chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang các loại hình sản xuất nông nghiệp khác có giá trị kinh tế cao; theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để điều hành tưới, tiêu đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai, sẵn sang ứng phó khi có tình huống xảy ra; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020./.

 

 

Thu Hương

  

Tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt Trận ở khu dân cư năm 2020 tại huyện Đông Sơn.

Đăng lúc: 14/09/2020 15:09:19 (GMT+7)

Nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nghiệp vụ công tác mặt trận ở khu dân cư, ngày 11/9/2020, tại huyện Đông Sơn, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc (UBMTTQ) tỉnh phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ huyện Đông Sơn tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc cho Trưởng Ban công tác mặt trận ở khu dân cư năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Tòng, Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQ tỉnh, đồng chí Lê Thanh Hải- Phó Bí thư thường tực huyện ủy về dự.

Description: \\Dongsontv\d\HUONG\455_1427.00_01_12_04.Still001.jpg

Đồng chí Lê Thế Sơn-Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đến thời điểm này, công tác Phòng chống thiên taiđã được các cấp ủy đảng chính quyền trên địa bàn huyện quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện. Các ngành, các đơn vị đã chủ động bám sát và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dụng, chương trình, kế hoạch của ngành, của UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện. Chuẩn bị tốt theo phương chấm “4 tại chỗ” để sẵn sang ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; các ngành, các xã, thị trấn đã thực hiện rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án huy động các loại phương tiện, thiết bị để phục vụ công tác phòng chống thiên tại và chuẩn bị đầy đủ các vật tư như cọc tre, bạt sọc dừa,, áo phao…Đối với công tác ra quân làm thủy lợi, toàn huyện đã xử lý ách tắc, vớt bèo, phát quang hệ thống kênh tiêu liên xã 194.156 m2, đạt 95,29%, kênh nội đồng 12.585m3, đạt 132,81% kế hoạch.

Theo kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2020-2021, toàn huyện phấn đấu gieo trồng 500ha, trong đó, ngô 50 ha; ớt 10 ha;  khoai tây, khoai lang 130 ha. Chuyển đổi 67,5 ha đất trồng lúa sang sản xuất nông nghiệp khác có hiệu quả kinh tế cao. Để đảm bảo kế hoạch, UBND huyện đề ra các giải pháp như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương các gương điển hình tiên tiến và các mô hình tiên tiến trong sản xuất; quy vùng sản xuất tập trung cho từng xứ đồng, từng loại cây trồng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tưới tiêu, chăm sóc, bảo vệ và phòng trừ dịch hại; Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp.

Đối với kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020, toàn huyện sẽ tổ chức triển khai tiêm đồng loạy từ ngày 3/9/2020 đến 20/9/2020. Kết thúc đợt tiêm phòng, các xã, thị trấn tổng hợp kết quả công tác tiêm phòng đợt 2 trước ngày 23/9/2020.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luậnvề kế hoạch, chỉ tiêu, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch sản xuất, PCLBvà kế hoạch tiêm phòng trên địa bàn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thế Sơn-Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm kế hoạch sản xuất nông nghiệp, gắn sản xuất vụ đông với việc chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang các loại hình sản xuất nông nghiệp khác có giá trị kinh tế cao; theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để điều hành tưới, tiêu đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai, sẵn sang ứng phó khi có tình huống xảy ra; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020./.

 

 

Thu Hương

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?