Truy cập

Hôm nay:
548
Hôm qua:
1957
Tuần này:
2505
Tháng này:
18854
Tất cả:
1657640

Trung tâm bôi dưỡng chính trị huyện Đông Sơn không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học

Ngày 05/08/2019 10:07:30

Trong những năm qua, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Đông Sơn đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương.

Hằng năm, trung tâm đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT cho cán bộ, đảng viên, đối tượng Đảng trên địa bàn huyện. Đồng thời, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan trong việc xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình và tổ chức các lớp học phù hợp với từng thời điểm và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Với phương châm “Học đi đôi với hành”, trung tâm đã chỉ đạo cán bộ, giảng viên ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ bài giảng; đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng mở rộng liên hệ giữa lý luận với thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn công tác; tăng cường khả năng vận dụng thực tiễn vào bài giảng, coi trọng cung cấp kiến thức, nghiệp vụ chuyên ngành nhằm trang bị kiến thức lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng đào tạo LLCT theo hình thức tập trung đối với trình độ sơ cấp, trung cấp LLCT. Tổ chức cho cán bộ, giảng viên, học viên đi tham quan các di tích lịch sử, văn hóa tại các mô hình, điển hình trong huyện, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bổ sung kiến thức thực tiễn cho cán bộ, giảng viên và học viên.

 

 Lễ khai giảng lớp trung cấp LLCT hệ không tập trung khóa học 2019 - 2020

 

Kết quả, chỉ tính riêng, 6 tháng đầu năm 2019, trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đông Sơn đã mở 18 lớp bồi dưỡng với 1.730 học viên và tổ chức 6 kỳ hội nghị Báo cáo viên – Tuyên truyền miệng cho 3.840  lượt người nghe. Ngoài các lớp theo kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy phê duyệt đầu năm 2019, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã phối hợp với các Ban, Ngành tổ chức mở lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy nhiệm kỳ 2010-2015;  phối hợp với Trường chính trị tỉnh mở lớp trung cấp LLCT hệ không chinh quy khóa học 2019- 2020./.

 

 

Minh Ánh

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đông Sơn

 

 

Trung tâm bôi dưỡng chính trị huyện Đông Sơn không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học

Đăng lúc: 05/08/2019 10:07:30 (GMT+7)

Trong những năm qua, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Đông Sơn đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương.

Hằng năm, trung tâm đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT cho cán bộ, đảng viên, đối tượng Đảng trên địa bàn huyện. Đồng thời, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan trong việc xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình và tổ chức các lớp học phù hợp với từng thời điểm và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Với phương châm “Học đi đôi với hành”, trung tâm đã chỉ đạo cán bộ, giảng viên ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ bài giảng; đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng mở rộng liên hệ giữa lý luận với thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn công tác; tăng cường khả năng vận dụng thực tiễn vào bài giảng, coi trọng cung cấp kiến thức, nghiệp vụ chuyên ngành nhằm trang bị kiến thức lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng đào tạo LLCT theo hình thức tập trung đối với trình độ sơ cấp, trung cấp LLCT. Tổ chức cho cán bộ, giảng viên, học viên đi tham quan các di tích lịch sử, văn hóa tại các mô hình, điển hình trong huyện, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bổ sung kiến thức thực tiễn cho cán bộ, giảng viên và học viên.

 

 Lễ khai giảng lớp trung cấp LLCT hệ không tập trung khóa học 2019 - 2020

 

Kết quả, chỉ tính riêng, 6 tháng đầu năm 2019, trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đông Sơn đã mở 18 lớp bồi dưỡng với 1.730 học viên và tổ chức 6 kỳ hội nghị Báo cáo viên – Tuyên truyền miệng cho 3.840  lượt người nghe. Ngoài các lớp theo kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy phê duyệt đầu năm 2019, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã phối hợp với các Ban, Ngành tổ chức mở lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy nhiệm kỳ 2010-2015;  phối hợp với Trường chính trị tỉnh mở lớp trung cấp LLCT hệ không chinh quy khóa học 2019- 2020./.

 

 

Minh Ánh

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đông Sơn

 

 

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?