Truy cập

Hôm nay:
275
Hôm qua:
928
Tuần này:
2523
Tháng này:
32412
Tất cả:
2597540

UBMTTQ Việt Nam Thị trấn Rừng Thông, Xã Đông Thịnh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam- Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2020)

Ngày 21/11/2020 21:49:27

Ủy ban MTTQ Thị trấn Rừng Thông (TTRT), xã Đông Thịnh vừa long trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020).

 

 

Tại Thị trấn Rừng Thông, đồng chí Phạm Thị Nhung- Uỷ viên Ban thường vụ- Trưởng Ban Dân vận huyện ủy- Chủ tịch UBMTTQ huyện, đồng chí Lê Viết Chí- Uỷ viên Ban thường vụ- Phó Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo TTRT và các tập thể cá nhân điển hình trong hoạt động công tác mặt trận. 

Ảnh: (Ủy ban MTTQ Thị trấn Rừng Thông tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam)

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Hòa cùng chặng đường lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và của dân tộc, MTTQ Việt Nam TTRT không ngừng củng cố, phát triển; phát huy vai trò đoàn kết tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động, trọng tâm là cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; “ Ngày vì người nghèo” , “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; làm tốt công tác nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân…  

Tại xã Đông Thịnh, lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam- Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam được diễn ra trang trọng.

 

Ảnh: (Ủy ban MTTQ xã Đông Thịnh tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam)

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm qua của MTTQ Việt Nam, UBMTTQ Việt Nam xã Đông Thịnh thành lập tháng 11 năm 1953. Trải qua 67 năm xây dựng và trưởng thành, MTTQ xã luôn làm tròn chức năng và nhiệm vụ mà Đảng bộ nhân dân giao phó. Nổi bật là trong 5 năm qua (2015-2020), MTTQ các cấp đã hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư để triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động. Thông qua các phong trào, cuộc vận động do MTTQ chủ trì phát động đã huy động nguồn lực, sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, góp phần giải quyết những vấn đề xã hội quan tâm, như: Hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; giải quyết việc làm; giảm nghèo; xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo; thực hiện công tác cứu trợ xã hội; thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện... mang lại hiệu quả thiết thực, làm đổi thay bộ mặt kinh tế - xã hội ở các khu dân cư trong xã, góp phần cùng với Đảng bộ nhân dân xã nhà, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, với mục tiêu xây dựng xã Đông Thịnh thành xã kiểu mẫu vào năm 2024. 

Nhân dịp này, 14 tập thể, 7 cá nhân được biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua ở khu dân cư năm 2020.

          Thực hiện: Thanh Nhàn- Kim Oanh-Văn Hữu

 

UBMTTQ Việt Nam Thị trấn Rừng Thông, Xã Đông Thịnh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam- Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2020)

Đăng lúc: 21/11/2020 21:49:27 (GMT+7)

Ủy ban MTTQ Thị trấn Rừng Thông (TTRT), xã Đông Thịnh vừa long trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020).

 

 

Tại Thị trấn Rừng Thông, đồng chí Phạm Thị Nhung- Uỷ viên Ban thường vụ- Trưởng Ban Dân vận huyện ủy- Chủ tịch UBMTTQ huyện, đồng chí Lê Viết Chí- Uỷ viên Ban thường vụ- Phó Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo TTRT và các tập thể cá nhân điển hình trong hoạt động công tác mặt trận. 

Ảnh: (Ủy ban MTTQ Thị trấn Rừng Thông tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam)

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Hòa cùng chặng đường lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và của dân tộc, MTTQ Việt Nam TTRT không ngừng củng cố, phát triển; phát huy vai trò đoàn kết tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động, trọng tâm là cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; “ Ngày vì người nghèo” , “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; làm tốt công tác nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân…  

Tại xã Đông Thịnh, lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam- Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam được diễn ra trang trọng.

 

Ảnh: (Ủy ban MTTQ xã Đông Thịnh tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam)

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm qua của MTTQ Việt Nam, UBMTTQ Việt Nam xã Đông Thịnh thành lập tháng 11 năm 1953. Trải qua 67 năm xây dựng và trưởng thành, MTTQ xã luôn làm tròn chức năng và nhiệm vụ mà Đảng bộ nhân dân giao phó. Nổi bật là trong 5 năm qua (2015-2020), MTTQ các cấp đã hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư để triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động. Thông qua các phong trào, cuộc vận động do MTTQ chủ trì phát động đã huy động nguồn lực, sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, góp phần giải quyết những vấn đề xã hội quan tâm, như: Hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; giải quyết việc làm; giảm nghèo; xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo; thực hiện công tác cứu trợ xã hội; thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện... mang lại hiệu quả thiết thực, làm đổi thay bộ mặt kinh tế - xã hội ở các khu dân cư trong xã, góp phần cùng với Đảng bộ nhân dân xã nhà, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, với mục tiêu xây dựng xã Đông Thịnh thành xã kiểu mẫu vào năm 2024. 

Nhân dịp này, 14 tập thể, 7 cá nhân được biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua ở khu dân cư năm 2020.

          Thực hiện: Thanh Nhàn- Kim Oanh-Văn Hữu

 

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?