Truy cập

Hôm nay:
1582
Hôm qua:
1837
Tuần này:
11054
Tháng này:
54783
Tất cả:
2230943

Xã Đông Quang phấn đấu hoàn thành 30 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 23/03/2020 15:01:20

Sáng 18/3/2020, Đảng bộ xã Đông Quang tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đảng bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm. Đến dự Đại hội có đồng chí Hoàng Văn Tường, Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND)huyện, đồng chí Lê Trọng Thụ, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND)huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các xã thị trấn và 147 đảng viên đại diện cho 302 đảng viên của Đảng bộ xã.

Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân xã Đông Quang đã bám sát Nghị quyết, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và sự hỗ trợ của các ban ngành của huyện để tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, trong số 31 chỉ tiêu chủ yếu có 16 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, 15 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp và thủy sản ước đạt 5,5%, vượt mục tiêu. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 46 triệu đồng, tăng 16 triệu đồng so với năm 2015. Thu ngân sách hàng năm đều vượt chỉ tiêu, bình quân hàng năm tăng 13%. Công tác thu hút đầu tư được quan tâm, môi trường đầu tư được cải thiện. Văn hóa – xã hội có nhiều đổi mới, tiến bộ. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

 Hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng đổi mới, đội ngũ cán bộ được rèn luyện và đào tạo, bồi dưỡng từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân ngày càng được nâng lên, dân chủ được bảo đảm,  nhân dân gắn bó, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng,  ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ” được chú trọng thực hiện. Có 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt Nghị quyết và đăng ký nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm phù hợp với vị trí công tác và nhiệm vụ chuyên môn.

Với chủ đề Đại hội “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo,phát triển”, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Đông Quang phấn đấu : thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 70 triệu đồng, đến năm 2023, không còn hộ nghèo (trừ đối tượng bảo trợ xã hội), 100% thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu. Thực hiện có hiệu quả 3 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá, phấn đấu đến năm 2023 xây dựng thành công xã nông thôn mới (NTM) kiễu mẫu, năm 2025 trở thành xã kiểu mẫu.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND

 huyện phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Quang trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng đã định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, trong đó: Đảng bộ xã cần rà soát, xác định vùng phát triển đô thị và vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào mọi mặt của sản xuất và đời sống, phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản và sản phẩm nông nghiệp an toàn – chất lượng cao, giá trị gia tăng. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM, huy động mọi nguồn lực, sự vào cuộc tích cực, tự nguyện của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân để triển khai thực hiện đề án xây dựng NTM kiểu mẫu, giai đoạn 2020-2025. Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động lĩnh vực văn hóa xã hội, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện .

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí, bầu trực tiếp Bí thư đảng bộ xã tại đại hội. Theo đó, đồng chí Mai Hương Sơn tái cử chức vụ Bí thư Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thay mặt BCH Đảng bộ huyện tặng Đảng bộ xã Đông Quang bức trướng

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đông Sơn tặng Đảng bộ xã Đông Quang bức trướng mang dòng chữ: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; Đoàn kết – Dân chủ - Sáng tạo – Phát triển, Xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu”./.

Cao Hiền

 

 

 

  

Xã Đông Quang phấn đấu hoàn thành 30 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng lúc: 23/03/2020 15:01:20 (GMT+7)

Sáng 18/3/2020, Đảng bộ xã Đông Quang tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đảng bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm. Đến dự Đại hội có đồng chí Hoàng Văn Tường, Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND)huyện, đồng chí Lê Trọng Thụ, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND)huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các xã thị trấn và 147 đảng viên đại diện cho 302 đảng viên của Đảng bộ xã.

Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân xã Đông Quang đã bám sát Nghị quyết, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và sự hỗ trợ của các ban ngành của huyện để tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, trong số 31 chỉ tiêu chủ yếu có 16 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, 15 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp và thủy sản ước đạt 5,5%, vượt mục tiêu. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 46 triệu đồng, tăng 16 triệu đồng so với năm 2015. Thu ngân sách hàng năm đều vượt chỉ tiêu, bình quân hàng năm tăng 13%. Công tác thu hút đầu tư được quan tâm, môi trường đầu tư được cải thiện. Văn hóa – xã hội có nhiều đổi mới, tiến bộ. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

 Hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng đổi mới, đội ngũ cán bộ được rèn luyện và đào tạo, bồi dưỡng từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân ngày càng được nâng lên, dân chủ được bảo đảm,  nhân dân gắn bó, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng,  ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ” được chú trọng thực hiện. Có 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt Nghị quyết và đăng ký nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm phù hợp với vị trí công tác và nhiệm vụ chuyên môn.

Với chủ đề Đại hội “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo,phát triển”, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Đông Quang phấn đấu : thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 70 triệu đồng, đến năm 2023, không còn hộ nghèo (trừ đối tượng bảo trợ xã hội), 100% thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu. Thực hiện có hiệu quả 3 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá, phấn đấu đến năm 2023 xây dựng thành công xã nông thôn mới (NTM) kiễu mẫu, năm 2025 trở thành xã kiểu mẫu.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND

 huyện phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Quang trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng đã định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, trong đó: Đảng bộ xã cần rà soát, xác định vùng phát triển đô thị và vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào mọi mặt của sản xuất và đời sống, phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản và sản phẩm nông nghiệp an toàn – chất lượng cao, giá trị gia tăng. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM, huy động mọi nguồn lực, sự vào cuộc tích cực, tự nguyện của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân để triển khai thực hiện đề án xây dựng NTM kiểu mẫu, giai đoạn 2020-2025. Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động lĩnh vực văn hóa xã hội, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện .

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí, bầu trực tiếp Bí thư đảng bộ xã tại đại hội. Theo đó, đồng chí Mai Hương Sơn tái cử chức vụ Bí thư Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thay mặt BCH Đảng bộ huyện tặng Đảng bộ xã Đông Quang bức trướng

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đông Sơn tặng Đảng bộ xã Đông Quang bức trướng mang dòng chữ: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; Đoàn kết – Dân chủ - Sáng tạo – Phát triển, Xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu”./.

Cao Hiền

 

 

 

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?