Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
442
Hôm qua:
1467
Tuần này:
4547
Tháng này:
26249
Tất cả:
1485715

Đại hội Mặt trận tổ quốc xã Đông Nam nhiệm kỳ 2019- 2024

Ngày 26/11/2018 00:36:01

Vừa qua, Ủy ban Mặt trận tổ quốc (UBMTTQ) xã Đông Nam tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019 – 2024; tiến hành hiệp thương cử các vị uỷ viên UB MTTQ xã nhiệm kỳ 2019- 2024; đồng thời hiệp thương cử các vị đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện khóa 25, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, MTTQ xã Đông Nam đã bám sát Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy, hướng dẫn MTTQ cấp trên, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giúp đỡ nhau phát triển sản xuất ổn định cuộc sống; triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay, toàn xã có 9/9 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa, 94,2% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; 11% gia đình đạt kiểu mẫu. Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội vận động nhân dân hiến 1.736m2 đất, trên 2000 ngày công, kêu gọi các công ty doanh nghiệp, cơ quan đơn vị chung tay xây dựng NTM với số tiền trên 15 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Các hoạt động chăm lo cho người nghèo, an sinh xã hội được đẩy mạnh; Đã hỗ trợ, trao tặng 350 suất quà, trị giá 70 triệu đồng cho đối tượng nghèo và hộ gia đình chính sách. Tính đến cuối tháng 10 năm 2018, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” đã vận động và tiếp nhận nguồn ủng hộ Quỹ, an sinh xã hội được trên 66 triệu đồng, hỗ trợ người nghèo có hoàn cảnh khó khăn khám chữa bện, hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ con giống, hỗ trợ học sinh nghèo, thăm hỏi tặng quà người nghèo trong dịp tết… Công tác giám sát, phản biện tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền bước đầu có hiệu quả; công tác đối ngoại nhân dân được quan tâm; năng lực, vị thế của MTTQ ngày càng cao…

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, nêu kết quả đạt được cũng như rút ra những hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đề ra các mục tiêu đó là: Tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, pháy huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; cùng với 5 chương trình hành động, góp phần phát triển bền vững kinh tế, xã hội, xây dựng Đông Nam thành xã kiểu mẫu.

PV: Nhàn- Nghiêm

Đại hội Mặt trận tổ quốc xã Đông Nam nhiệm kỳ 2019- 2024

Đăng lúc: 26/11/2018 00:36:01 (GMT+7)

Vừa qua, Ủy ban Mặt trận tổ quốc (UBMTTQ) xã Đông Nam tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019 – 2024; tiến hành hiệp thương cử các vị uỷ viên UB MTTQ xã nhiệm kỳ 2019- 2024; đồng thời hiệp thương cử các vị đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện khóa 25, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, MTTQ xã Đông Nam đã bám sát Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy, hướng dẫn MTTQ cấp trên, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giúp đỡ nhau phát triển sản xuất ổn định cuộc sống; triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay, toàn xã có 9/9 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa, 94,2% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; 11% gia đình đạt kiểu mẫu. Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội vận động nhân dân hiến 1.736m2 đất, trên 2000 ngày công, kêu gọi các công ty doanh nghiệp, cơ quan đơn vị chung tay xây dựng NTM với số tiền trên 15 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Các hoạt động chăm lo cho người nghèo, an sinh xã hội được đẩy mạnh; Đã hỗ trợ, trao tặng 350 suất quà, trị giá 70 triệu đồng cho đối tượng nghèo và hộ gia đình chính sách. Tính đến cuối tháng 10 năm 2018, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” đã vận động và tiếp nhận nguồn ủng hộ Quỹ, an sinh xã hội được trên 66 triệu đồng, hỗ trợ người nghèo có hoàn cảnh khó khăn khám chữa bện, hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ con giống, hỗ trợ học sinh nghèo, thăm hỏi tặng quà người nghèo trong dịp tết… Công tác giám sát, phản biện tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền bước đầu có hiệu quả; công tác đối ngoại nhân dân được quan tâm; năng lực, vị thế của MTTQ ngày càng cao…

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, nêu kết quả đạt được cũng như rút ra những hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đề ra các mục tiêu đó là: Tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, pháy huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; cùng với 5 chương trình hành động, góp phần phát triển bền vững kinh tế, xã hội, xây dựng Đông Nam thành xã kiểu mẫu.

PV: Nhàn- Nghiêm