Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
462
Hôm qua:
1133
Tuần này:
4806
Tháng này:
18376
Tất cả:
451891

TT Rừng Thông triển khai Đề án “củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân PCCC”.

Ngày 16/05/2017 07:48:45

Vừa qua, UBND TT Rừng Thông tổ chức hội nghị triển khai Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy (PCCC) giai đoạn 2016-2020”; kế hoạch phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn năm 2017.

Thực hiện kế hoạch số 169/KH-UBND của UBND huyện về triển khai, thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân PCCC giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh”; căn cứ nội dungĐề án, UBND Thị trấn Rừng Thông đã xây dựng kế hoạch số 92/KH-UBND nhằm triển khai thực hiện Đề án. Theo kế hoạch, sau khi thị trấn triển khai kế hoạch, trong tháng 4, các khu phố tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện đề án của thị trấn; rà soát thành viên tổ ANTT, ANXH và kiện toàn, thành lập Đội dân phòng; quy định chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của đội dân phòng; trang bị phương tiện chữa cháy cho đội dân phòng theo quy định.
Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã phân tích làm rõ thêm những kết quả đạt được; đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, thiếu sót trong công tác PCCC và CHCN trong thời gian qua và thống nhất các biện pháp trọng tâm thực hiện công tác thời gian tới với những nhiệm vụ cụ thể: Duy trì hoạt động BCĐ công tác PCCC và CNCH; 100% khu phố đươc củng cố, kiện toàn, thành lập đội dân phòng duy trì hoạt động thừơng xuyên. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho 50% đội viên đội dân phòng; 100% đội PCCC thị trấn bảo đảm theo quy định và duy trì hoạt động thường xuyên; 50% đội viên đội PCCC cơ sở được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và trang bị phương tiện PCCC theo quy định dạt 50% trở lên; 50% các cơ sở thuộc diện phải thành lập đội PCCC chuyên ngành thành lập quy định, 100% đội viên đội PCCC chuyên ngành được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC, trang bị phương tiện PCCC theo quy định đạt 50% trở lên.
Thu Hương

TT Rừng Thông triển khai Đề án “củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân PCCC”.

Đăng lúc: 16/05/2017 07:48:45 (GMT+7)

Vừa qua, UBND TT Rừng Thông tổ chức hội nghị triển khai Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy (PCCC) giai đoạn 2016-2020”; kế hoạch phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn năm 2017.

Thực hiện kế hoạch số 169/KH-UBND của UBND huyện về triển khai, thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân PCCC giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh”; căn cứ nội dungĐề án, UBND Thị trấn Rừng Thông đã xây dựng kế hoạch số 92/KH-UBND nhằm triển khai thực hiện Đề án. Theo kế hoạch, sau khi thị trấn triển khai kế hoạch, trong tháng 4, các khu phố tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện đề án của thị trấn; rà soát thành viên tổ ANTT, ANXH và kiện toàn, thành lập Đội dân phòng; quy định chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của đội dân phòng; trang bị phương tiện chữa cháy cho đội dân phòng theo quy định.
Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã phân tích làm rõ thêm những kết quả đạt được; đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, thiếu sót trong công tác PCCC và CHCN trong thời gian qua và thống nhất các biện pháp trọng tâm thực hiện công tác thời gian tới với những nhiệm vụ cụ thể: Duy trì hoạt động BCĐ công tác PCCC và CNCH; 100% khu phố đươc củng cố, kiện toàn, thành lập đội dân phòng duy trì hoạt động thừơng xuyên. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho 50% đội viên đội dân phòng; 100% đội PCCC thị trấn bảo đảm theo quy định và duy trì hoạt động thường xuyên; 50% đội viên đội PCCC cơ sở được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và trang bị phương tiện PCCC theo quy định dạt 50% trở lên; 50% các cơ sở thuộc diện phải thành lập đội PCCC chuyên ngành thành lập quy định, 100% đội viên đội PCCC chuyên ngành được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC, trang bị phương tiện PCCC theo quy định đạt 50% trở lên.
Thu Hương