Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
566
Hôm qua:
2206
Tuần này:
9189
Tháng này:
35502
Tất cả:
924631

Hội nghị giao ban đánh giá tiến độ thực hiện đề án xây dựng “con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu” quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017

Ngày 21/03/2017 01:19:57

Sáng ngày 16/3, UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tiến độ thực hiện đề án xây dựng “con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu” quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017. Đồng chí Nguyễn Đình Thông, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị.

Qua nghe báo cáo đánh giá thực hiện các danh hiệu kiểu mẫu quý I cho thấy đến nay đã có 8 cơ quan, 2 xã, 50 thôn, khu phố đăng ký hoàn thành xây dựng cơ quan, đơn vị, xã, thôn khu phố kiểu mẫu năm 2017. Đối với ngành giáo dục và đào tạo: bậc mầm non có 8 trường, bậc tiểu học có 4 trường, bậc THCS có 2 trường đăng ký hoàn thành kiểu mẫu trong năm 2017. Một số cơ quan, đơn vị đã tích cực đăng ký hoàn thành các tiêu chí kiểu mẫu trước kế hoạch, lộ trình của huyện. Điển hình là cơ quan UBND huyện, cơ quan BHXH, xã Đông Khê, trường MN Đông Hòa, MN Đông Phú, MN Đông Thịnh, MN Đông Xuân,...
Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung chỉ ra những tồn tại hạn chế như: ở một số đơn vị, việc quán triển triển khai, tổ chức thực hiện xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu chưa thực sự hiệu quả. Một số tiêu chí khó hoàn thành theo kế hoạch như: nhà văn hóa thôn khu phố, khu thể thao cho công nhân lao động, tỷ lệ hộ nghèo...
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Thông, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, để hoàn thành các tiêu chí kểu mẫu theo đúng kế hoạch, lộ trình đã đăng ký, cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể các cấp, Ban công tác mặt trận thôn tiếp tục tăng cường tuyên truyền việc xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu bằng nhiều hình thức chỉ đạo chính quyền, chuyên môn bám sát kế hoạch, phối hợp tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kiểu mẫu; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chính quyền cơ sở bám sát kế hoạch, tập trung chỉ đạo rà soát đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu chủa tiêu chí.
Thực hiện: Minh Ánh- Mạnh Cường

Hội nghị giao ban đánh giá tiến độ thực hiện đề án xây dựng “con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu” quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017

Đăng lúc: 21/03/2017 01:19:57 (GMT+7)

Sáng ngày 16/3, UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tiến độ thực hiện đề án xây dựng “con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu” quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017. Đồng chí Nguyễn Đình Thông, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị.

Qua nghe báo cáo đánh giá thực hiện các danh hiệu kiểu mẫu quý I cho thấy đến nay đã có 8 cơ quan, 2 xã, 50 thôn, khu phố đăng ký hoàn thành xây dựng cơ quan, đơn vị, xã, thôn khu phố kiểu mẫu năm 2017. Đối với ngành giáo dục và đào tạo: bậc mầm non có 8 trường, bậc tiểu học có 4 trường, bậc THCS có 2 trường đăng ký hoàn thành kiểu mẫu trong năm 2017. Một số cơ quan, đơn vị đã tích cực đăng ký hoàn thành các tiêu chí kiểu mẫu trước kế hoạch, lộ trình của huyện. Điển hình là cơ quan UBND huyện, cơ quan BHXH, xã Đông Khê, trường MN Đông Hòa, MN Đông Phú, MN Đông Thịnh, MN Đông Xuân,...
Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung chỉ ra những tồn tại hạn chế như: ở một số đơn vị, việc quán triển triển khai, tổ chức thực hiện xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu chưa thực sự hiệu quả. Một số tiêu chí khó hoàn thành theo kế hoạch như: nhà văn hóa thôn khu phố, khu thể thao cho công nhân lao động, tỷ lệ hộ nghèo...
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Thông, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, để hoàn thành các tiêu chí kểu mẫu theo đúng kế hoạch, lộ trình đã đăng ký, cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể các cấp, Ban công tác mặt trận thôn tiếp tục tăng cường tuyên truyền việc xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu bằng nhiều hình thức chỉ đạo chính quyền, chuyên môn bám sát kế hoạch, phối hợp tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kiểu mẫu; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chính quyền cơ sở bám sát kế hoạch, tập trung chỉ đạo rà soát đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu chủa tiêu chí.
Thực hiện: Minh Ánh- Mạnh Cường