Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
285
Hôm qua:
1233
Tuần này:
2836
Tháng này:
25919
Tất cả:
1225967

Kiểm tra các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học để công nhận và công nhận lại đơn vị đạt chuẩn văn hoá năm 2016

Ngày 14/12/2016 10:16:34

Vừa qua,, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện đã tiến hành kiểm tra các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học để công nhận và công nhận lại đơn vị đạt chuẩn văn hoá năm 2016.

Đoàn kiểm tra do đồng chí Phạm Thị Nhung, Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận làm trưởng đoàn đã tới kiểm tra đơn vị văn hoá tại trường mầm non Đông Xuân và trường liên cấp tiểu học - THCS Đông Anh.
Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo các trường đã báo cáo khái quát thành tích đạt được trong 3 năm vừa qua và thông qua bảng tự chấm điểm đơn vị văn hoá theo mẫu của UBND huyện.
Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các tiêu chí đơn vị đạt chuẩn văn hoá tại các trường đều được giữ vững; Đoàn kiểm tra thống nhất với số điểm tự chấm của các nhà trường, cụ thể: trưởng mầm non Đông Xuân đạt 96/100 điểm, trường liên cấp tiểu học và THCS Đông Anh đạt 97/100 điểm. Với số điểm trên, đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp và báo ban chỉ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện xem xét để công nhận lại trường mầm non Đông Xuân và trường tiểu học – THCS Đông Anh đạt chuẩn văn hoá năm 2016.
*/ Tại làng Đoàn Kết: Chiều ngày 29/11, đoàn công tác do đồng chí Doãn Đức Hải, Phó Trưởng công an huyện, Thành viên Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá huyện đã có buổi làm việc với làng để xét công nhận lại danh hiệu làng văn hoá.
Làng Đoàn Kết, xã Đông thịnh có 278 hộ dân. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 4 năm qua (2013-2016) nhân dân trong làng đã tích cực tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, đời sống của bà con nhân dân không ngừng được nâng lên, tình làng nghĩa xóm được gắn bó, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi; Thu nhập bình quân đầu người 24 triệu đồng/ năm; số hộ nghèo giàm theo tiêu chí mới còn 11,4%; 100% số hộ dân có phương tiện nghe nhìn. Đường làng được bê tông hóa, phong quang, sạch đẹp; 100% hộ gia đình thực hiện tốt các qui định về nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, không có hành vi truyền bá và hành nghề mê tín dị đoan. Hàng năm có 75-80% gia đình đạt tiêu chí gia đình văn hóa.
Tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá làng đã thông qua các tiêu chí công nhận danh hiệu làng văn hoá và bản chấm điểm của làng.
Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Doãn Đức Hải, Phó Trưởng công an huyện đã đánh giá cao kết quả xây dựng làng văn hóa của làng Đoàn Kết, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Qua buổi làm việc này sẽ là cơ sở để đoàn kiểm tra tổng hợp văn bản gửi về Ban chỉ đạo huyện xét công danh lại hiệu làng văn hóa cho làng Đoàn Kết năm 2016 .
Thực hiện: Minh Ánh - Mạnh Cường

Kiểm tra các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học để công nhận và công nhận lại đơn vị đạt chuẩn văn hoá năm 2016

Đăng lúc: 14/12/2016 10:16:34 (GMT+7)

Vừa qua,, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện đã tiến hành kiểm tra các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học để công nhận và công nhận lại đơn vị đạt chuẩn văn hoá năm 2016.

Đoàn kiểm tra do đồng chí Phạm Thị Nhung, Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận làm trưởng đoàn đã tới kiểm tra đơn vị văn hoá tại trường mầm non Đông Xuân và trường liên cấp tiểu học - THCS Đông Anh.
Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo các trường đã báo cáo khái quát thành tích đạt được trong 3 năm vừa qua và thông qua bảng tự chấm điểm đơn vị văn hoá theo mẫu của UBND huyện.
Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các tiêu chí đơn vị đạt chuẩn văn hoá tại các trường đều được giữ vững; Đoàn kiểm tra thống nhất với số điểm tự chấm của các nhà trường, cụ thể: trưởng mầm non Đông Xuân đạt 96/100 điểm, trường liên cấp tiểu học và THCS Đông Anh đạt 97/100 điểm. Với số điểm trên, đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp và báo ban chỉ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện xem xét để công nhận lại trường mầm non Đông Xuân và trường tiểu học – THCS Đông Anh đạt chuẩn văn hoá năm 2016.
*/ Tại làng Đoàn Kết: Chiều ngày 29/11, đoàn công tác do đồng chí Doãn Đức Hải, Phó Trưởng công an huyện, Thành viên Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá huyện đã có buổi làm việc với làng để xét công nhận lại danh hiệu làng văn hoá.
Làng Đoàn Kết, xã Đông thịnh có 278 hộ dân. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 4 năm qua (2013-2016) nhân dân trong làng đã tích cực tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, đời sống của bà con nhân dân không ngừng được nâng lên, tình làng nghĩa xóm được gắn bó, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi; Thu nhập bình quân đầu người 24 triệu đồng/ năm; số hộ nghèo giàm theo tiêu chí mới còn 11,4%; 100% số hộ dân có phương tiện nghe nhìn. Đường làng được bê tông hóa, phong quang, sạch đẹp; 100% hộ gia đình thực hiện tốt các qui định về nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, không có hành vi truyền bá và hành nghề mê tín dị đoan. Hàng năm có 75-80% gia đình đạt tiêu chí gia đình văn hóa.
Tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá làng đã thông qua các tiêu chí công nhận danh hiệu làng văn hoá và bản chấm điểm của làng.
Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Doãn Đức Hải, Phó Trưởng công an huyện đã đánh giá cao kết quả xây dựng làng văn hóa của làng Đoàn Kết, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Qua buổi làm việc này sẽ là cơ sở để đoàn kiểm tra tổng hợp văn bản gửi về Ban chỉ đạo huyện xét công danh lại hiệu làng văn hóa cho làng Đoàn Kết năm 2016 .
Thực hiện: Minh Ánh - Mạnh Cường