Truy cập

Hôm nay:
232
Hôm qua:
1476
Tuần này:
1708
Tháng này:
64527
Tất cả:
3978998

Đảng bộ xã Đông Khê tập trung lãnh đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 10/05/2022 16:39:08

Xác định rõ xây dựng nông thôn mới không có điểm dừng, là việc làm thường xuyên, liên tục, những năm qua, Đảng bộ xã Đông Khê đã tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí với đích đến là NTM nâng cao, kiểu mẫu.

   

 

Về xã Đông Khê những ngày này, đâu đâu cũng nhận thấy không khí rộn ràng, khẩn trương của người dân hăng say lao động sản xuất, nhân dân tập trung hiến đất, hiến công trình để mở rộng đường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp. Thôn Thạch Khê Thượng, đang tiến hành mở rộng đường trục thôn với chiều rộng từ 6,5m trở lên; nhân dân thôn Thạch Khê Tiên cũng đã hiến hàng trăm mét vuông đất, để 7 tuyến đường ngõ xóm được mở rộng 5,5m trở lên. Cùng với đó nhân dân đã tích cực sắp xếp Nhà cửa, chỉnh trang vườn hộ, các mô hình kinh tế được phát huy, mang lại hiệu quả kinh tế. Có được kết quả này, ngoài sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, còn là sự nỗ lực rất lớn từ phía Nhân dân. 

 

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng thành công xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong năm 2022 theo Quyết định 319 ngày 08/3/2022 của Chính phủ về Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025. Đảng ủy, UBND xã Đông Khê thực hiện việc phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên, cán bộ, công chức, đảng viên, các tổ chức đoàn thể; trong đó phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể để vận động Nhân dân tự giác thực hiện, từ đó tạo phong trào sâu rộng trong cộng đồng dân cư và toàn dân. Cùng với chính sách kích cầu của huyện, xã Đông Khê đã ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ kích cầu cho các thôn và Nhân dân nhằm tạo động lực và khuyến khích người dân cùng chung sức tham gia, đặc biết là đầu tư, cải tạo, xây dựng mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

 

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm và lợi ích trong việc xây dựng các tiêu chí NTM kiểu mẫu, từ đó tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân trong việc thực hiện các tiêu chí. Đến thời điểm này, xã Đông Khê có 8/9 thôn được công nhận thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; toàn xã đã nâng cấp, mở rộng 5,5km đường liên thôn, trục thôn; xây dựng 5,07km rãnh thoát nước; gần 7,2km tường rào thoáng; Nhân dân hiến 7.315m2 đất thổ cư. Đông Khê đã hoàn thành 2/4 tiêu chí NTM kiểu mẫu.

Với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, tin rằng xã Đông Khê sẽ ngày càng đổi mới về diện mạo, sớm hoàn thành mục tiêu trở thành xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo Nghị quyết đã đề ra./.

Thực hiện: Thu Hương-Kim Oanh

  

Đảng bộ xã Đông Khê tập trung lãnh đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Đăng lúc: 10/05/2022 16:39:08 (GMT+7)

Xác định rõ xây dựng nông thôn mới không có điểm dừng, là việc làm thường xuyên, liên tục, những năm qua, Đảng bộ xã Đông Khê đã tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí với đích đến là NTM nâng cao, kiểu mẫu.

   

 

Về xã Đông Khê những ngày này, đâu đâu cũng nhận thấy không khí rộn ràng, khẩn trương của người dân hăng say lao động sản xuất, nhân dân tập trung hiến đất, hiến công trình để mở rộng đường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp. Thôn Thạch Khê Thượng, đang tiến hành mở rộng đường trục thôn với chiều rộng từ 6,5m trở lên; nhân dân thôn Thạch Khê Tiên cũng đã hiến hàng trăm mét vuông đất, để 7 tuyến đường ngõ xóm được mở rộng 5,5m trở lên. Cùng với đó nhân dân đã tích cực sắp xếp Nhà cửa, chỉnh trang vườn hộ, các mô hình kinh tế được phát huy, mang lại hiệu quả kinh tế. Có được kết quả này, ngoài sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, còn là sự nỗ lực rất lớn từ phía Nhân dân. 

 

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng thành công xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong năm 2022 theo Quyết định 319 ngày 08/3/2022 của Chính phủ về Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025. Đảng ủy, UBND xã Đông Khê thực hiện việc phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên, cán bộ, công chức, đảng viên, các tổ chức đoàn thể; trong đó phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể để vận động Nhân dân tự giác thực hiện, từ đó tạo phong trào sâu rộng trong cộng đồng dân cư và toàn dân. Cùng với chính sách kích cầu của huyện, xã Đông Khê đã ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ kích cầu cho các thôn và Nhân dân nhằm tạo động lực và khuyến khích người dân cùng chung sức tham gia, đặc biết là đầu tư, cải tạo, xây dựng mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

 

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm và lợi ích trong việc xây dựng các tiêu chí NTM kiểu mẫu, từ đó tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân trong việc thực hiện các tiêu chí. Đến thời điểm này, xã Đông Khê có 8/9 thôn được công nhận thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; toàn xã đã nâng cấp, mở rộng 5,5km đường liên thôn, trục thôn; xây dựng 5,07km rãnh thoát nước; gần 7,2km tường rào thoáng; Nhân dân hiến 7.315m2 đất thổ cư. Đông Khê đã hoàn thành 2/4 tiêu chí NTM kiểu mẫu.

Với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, tin rằng xã Đông Khê sẽ ngày càng đổi mới về diện mạo, sớm hoàn thành mục tiêu trở thành xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo Nghị quyết đã đề ra./.

Thực hiện: Thu Hương-Kim Oanh

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?