Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
273
Hôm qua:
1163
Tuần này:
2757
Tháng này:
23591
Tất cả:
1187368

Kiểm tra kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường công tác Dân vận trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện, giai đoạn 2012-2020” và giám sát việc triển khai thực hiện mô hình, phong trào, việc làm điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện năm 2017.

Ngày 17/09/2017 19:32:05

Mới đây, đoàn kiểm tra, giám sát của huyện do đồng chí Phạm Thị Nhung-Uỷ viên BTV, Trưởng ban dân vận huyện ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Đông Hoàng về kết quả 5 năm triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, giai đoạn 2012-2020” và triển khai thực hiện mô hình, việc làm, phong trào điển hình tiên tiến năm 2017.

Tiếp thu Đề án “Tăng cường công tác dân vận trong XDNTM trên địa bàn huyện Đông Sơn, giai đoạn 2012-2020” Đảng ủy, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể xã Đông Hoàng đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về XDNTM; xác định rõ trách nhiệm, nội dung thực hiện từng tiêu chí của thôn, đoàn thể, từng hộ gia đình tham gia vào các phong trào và đóng góp các nguồn lực để thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra. Khối dân vận xã, phối hợp với các tổ chức chính trị, đoàn thể lồng ghép nội dung XDNTM vào các cuộc họp, sinh hoạt của các chi tổ hội, đoàn thể, tùy theo chức năng, nhiệm vụ để xây dựng các mô hình dân vận khéo phù hợp, hiệu quả.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Người dân đã đồng tình hưởng ứng, tự nguyện tham gia các phong trào làm đường giao thông nông thôn, cải tạo vườn tạp, kênh mương nội đồng, tăng gia sản xuất phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng gia đình văn hóa... MTTQ và các đoàn thể đã gắn phong trào chung sức XDNTM với các phong trào thi đua yêu nước của từng đơn vị, qua đó thực hiện tốt các tiêu chí được phân công. Từ năm 2011 đến nay, xã Đông Hoàng đã huy động được trên 79.383 triệu đồng XDNTM; trong đó, nguồn vốn do nhân dân đóng góp trên 57.908 triệu đồng, chiếm 76,41%. Từ nguồn vốn trên, xã Đông Hoàng đã triển khai xây mới, nâng cấp, mở rộng 10,132km đường giao thông nông thôn; xây mới, cải tạo, chỉnh trang 10 nhà văn hóa thôn;.... Toàn xã đã xây dựng và nhân rộng 11 mô hình kinh tế, tăng 11 mô hình so với năm 2012. Điển hình như mô hình xây dựng cơ quan đơn vị kiểu mẫu, mô hình trồng rau, hoa nhà lười; mô hình trông thanh long ruột đỏ;...Năm 2016, Đông Hoàng đạt 19/19 tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện Đề án cũng như các ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng chí Phạm thị Nhung-Uỷ viên BTV, Trưởng ban dân vận huyện ủy đã ghi nhận những kết quả xã Đông Hoàng đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới Đông Hoàng sẽ tiếp tục làm tốt công tác vận động nhân dân; Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng kế hoạch duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới; tiếp tục xây dựng, nhân rộng mô hình, việc làm, phong trào điển hình tiên tiến nhằm thúc đẩy kinh tế, văn hóa - xã hội phát triển mạnh mẽ toàn diện trong giai đoạn tiếp theo.Thu Hương

Kiểm tra kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường công tác Dân vận trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện, giai đoạn 2012-2020” và giám sát việc triển khai thực hiện mô hình, phong trào, việc làm điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện năm 2017.

Đăng lúc: 17/09/2017 19:32:05 (GMT+7)

Mới đây, đoàn kiểm tra, giám sát của huyện do đồng chí Phạm Thị Nhung-Uỷ viên BTV, Trưởng ban dân vận huyện ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Đông Hoàng về kết quả 5 năm triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, giai đoạn 2012-2020” và triển khai thực hiện mô hình, việc làm, phong trào điển hình tiên tiến năm 2017.

Tiếp thu Đề án “Tăng cường công tác dân vận trong XDNTM trên địa bàn huyện Đông Sơn, giai đoạn 2012-2020” Đảng ủy, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể xã Đông Hoàng đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về XDNTM; xác định rõ trách nhiệm, nội dung thực hiện từng tiêu chí của thôn, đoàn thể, từng hộ gia đình tham gia vào các phong trào và đóng góp các nguồn lực để thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra. Khối dân vận xã, phối hợp với các tổ chức chính trị, đoàn thể lồng ghép nội dung XDNTM vào các cuộc họp, sinh hoạt của các chi tổ hội, đoàn thể, tùy theo chức năng, nhiệm vụ để xây dựng các mô hình dân vận khéo phù hợp, hiệu quả.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Người dân đã đồng tình hưởng ứng, tự nguyện tham gia các phong trào làm đường giao thông nông thôn, cải tạo vườn tạp, kênh mương nội đồng, tăng gia sản xuất phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng gia đình văn hóa... MTTQ và các đoàn thể đã gắn phong trào chung sức XDNTM với các phong trào thi đua yêu nước của từng đơn vị, qua đó thực hiện tốt các tiêu chí được phân công. Từ năm 2011 đến nay, xã Đông Hoàng đã huy động được trên 79.383 triệu đồng XDNTM; trong đó, nguồn vốn do nhân dân đóng góp trên 57.908 triệu đồng, chiếm 76,41%. Từ nguồn vốn trên, xã Đông Hoàng đã triển khai xây mới, nâng cấp, mở rộng 10,132km đường giao thông nông thôn; xây mới, cải tạo, chỉnh trang 10 nhà văn hóa thôn;.... Toàn xã đã xây dựng và nhân rộng 11 mô hình kinh tế, tăng 11 mô hình so với năm 2012. Điển hình như mô hình xây dựng cơ quan đơn vị kiểu mẫu, mô hình trồng rau, hoa nhà lười; mô hình trông thanh long ruột đỏ;...Năm 2016, Đông Hoàng đạt 19/19 tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện Đề án cũng như các ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng chí Phạm thị Nhung-Uỷ viên BTV, Trưởng ban dân vận huyện ủy đã ghi nhận những kết quả xã Đông Hoàng đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới Đông Hoàng sẽ tiếp tục làm tốt công tác vận động nhân dân; Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng kế hoạch duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới; tiếp tục xây dựng, nhân rộng mô hình, việc làm, phong trào điển hình tiên tiến nhằm thúc đẩy kinh tế, văn hóa - xã hội phát triển mạnh mẽ toàn diện trong giai đoạn tiếp theo.Thu Hương