Truy cập

Hôm nay:
1244
Hôm qua:
977
Tuần này:
2221
Tháng này:
3283
Tất cả:
2757399

UBND huyện làm việc với UBND xã Đông Khê về tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2021

Ngày 29/06/2021 16:48:30

Chiều ngày 22/6/2021, UBND huyện đã có buổi làm việc với UBND xã Đông Khê về tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2021 trên địa bàn xã. Đồng chí Lê Trọng Thụ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND xã Đông Khê, đến nay, 7/9 thôn trên địa bàn đã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, đạt 77,8%. Đối với tiến độ xây dựng thôn nông thôn mới nâng cao, xã Đông Khê đã hoàn thành 10/15 tiêu chí. Còn 5 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 1 giao thông; Tiêu chí số 3- Cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí số 8- tổ chức sản xuất; tiêu chí số 9- Vườn hộ; tiêu chí số 13- môi trường và ATTP. Để đạt được điều này, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đến mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức thiết thực, giúp nhân dân nêu cao ý thức, trách nhiệm cùng tham gia đóng góp xây dựng.
Tại buổi làm việc, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, đại diện lãnh đạo các phòng, ngành đã tập trung phân tích, làm rõ hơn những thuận lợi cũng như khó khăn và đề nghị xã Đông Khê phải xây dựng các giải pháp cụ thể, sát thực với nhu cầu, thực tiễn tại địa phương với mục tiêu giúp xã Đông Khê  hoàn thành các tiêu chí để về đích NTM nâng cao trong năm 2021.
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Lê Trọng Thụ ghi nhận những cố gắng của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đông Khê trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong thời gian qua, cũng như sự quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Khê trong việc phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng NTM nâng cao ở địa phương. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Xã Đông Khê phải tập trung cao độ để triển khai thực hiện hoàn thành tất cả các tiêu chí như kế hoạch đã đề ra. BCĐ xã cần rà soát lại các tiêu chí chưa đạt, nghiên cứu có cơ chế hỗ trợ hộ công trình trên đất của hộ gia đình tham gia hiến đất; có cơ chế hỗ trợ các dụng cụ TDTT cho các nhà văn hóa để khuyến khích người dân tham gia tập luyện; vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn tạp; đối với các hộ chăn nuôi cần phải đảm bảo công tác VSMT; Thực hiên tốt công tác giải phóng mặt bằng; Đối với các thôn đã đạt thôn NTM kiểu mẫu tiếp tục duy trì các tiêu chí …
 Các phòng, ngành, thành viên tổ công tác theo chức năng nhiệm vụ được phân công tiếp tục quan tâm hướng dẫn, giúp xã Đông Khê về những tiêu chí, lĩnh vực mà phòng, ngành phụ trách nhanh chóng hoàn thiện các tiêu chí theo kế hoạch.
                                      Tin, ảnh: Thanh Nhàn 

UBND huyện làm việc với UBND xã Đông Khê về tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2021

Đăng lúc: 29/06/2021 16:48:30 (GMT+7)

Chiều ngày 22/6/2021, UBND huyện đã có buổi làm việc với UBND xã Đông Khê về tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2021 trên địa bàn xã. Đồng chí Lê Trọng Thụ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND xã Đông Khê, đến nay, 7/9 thôn trên địa bàn đã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, đạt 77,8%. Đối với tiến độ xây dựng thôn nông thôn mới nâng cao, xã Đông Khê đã hoàn thành 10/15 tiêu chí. Còn 5 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 1 giao thông; Tiêu chí số 3- Cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí số 8- tổ chức sản xuất; tiêu chí số 9- Vườn hộ; tiêu chí số 13- môi trường và ATTP. Để đạt được điều này, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đến mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức thiết thực, giúp nhân dân nêu cao ý thức, trách nhiệm cùng tham gia đóng góp xây dựng.
Tại buổi làm việc, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, đại diện lãnh đạo các phòng, ngành đã tập trung phân tích, làm rõ hơn những thuận lợi cũng như khó khăn và đề nghị xã Đông Khê phải xây dựng các giải pháp cụ thể, sát thực với nhu cầu, thực tiễn tại địa phương với mục tiêu giúp xã Đông Khê  hoàn thành các tiêu chí để về đích NTM nâng cao trong năm 2021.
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Lê Trọng Thụ ghi nhận những cố gắng của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đông Khê trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong thời gian qua, cũng như sự quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Khê trong việc phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng NTM nâng cao ở địa phương. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Xã Đông Khê phải tập trung cao độ để triển khai thực hiện hoàn thành tất cả các tiêu chí như kế hoạch đã đề ra. BCĐ xã cần rà soát lại các tiêu chí chưa đạt, nghiên cứu có cơ chế hỗ trợ hộ công trình trên đất của hộ gia đình tham gia hiến đất; có cơ chế hỗ trợ các dụng cụ TDTT cho các nhà văn hóa để khuyến khích người dân tham gia tập luyện; vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn tạp; đối với các hộ chăn nuôi cần phải đảm bảo công tác VSMT; Thực hiên tốt công tác giải phóng mặt bằng; Đối với các thôn đã đạt thôn NTM kiểu mẫu tiếp tục duy trì các tiêu chí …
 Các phòng, ngành, thành viên tổ công tác theo chức năng nhiệm vụ được phân công tiếp tục quan tâm hướng dẫn, giúp xã Đông Khê về những tiêu chí, lĩnh vực mà phòng, ngành phụ trách nhanh chóng hoàn thiện các tiêu chí theo kế hoạch.
                                      Tin, ảnh: Thanh Nhàn 

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?